Cao su Quảng Trị chế biến hơn 200 tấn sản phẩm thương hiệu VRG

CSVNO – Sau thời gian thực hiện, đến nay công ty đã chế biến hơn 200 tấn mủ cao su thương hiệu VRG, vượt kế hoạch Tập đoàn giao. Sản phẩm được khách hàng tiêu thụ đánh giá cao. Công ty thường xuyên ký hợp đồng cung cấp sản phẩm trước chế biến.
Lãnh đạo công ty kiểm tra chất lượng sản phẩm tại xí nghiệp chế biến. Ảnh: Phan Thắng
Lãnh đạo công ty kiểm tra chất lượng sản phẩm tại xí nghiệp chế biến. Ảnh: Phan Thắng

Thực hiện Công văn số 459/CSVN – CN ngày 19/2/2019 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty Cổ phần về việc giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cao su thương hiệu VRG năm 2019, Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị đã thành lập Ban chỉ đạo gồm đ/c Tổng giám đốc làm Trưởng ban và các đồng chí trong ban Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn và Kế toán trưởng thành viên.

Công nhân làm việc tại xí nghiệp chế biến của công ty. Ảnh: Phan Thắng
Công nhân làm việc tại xí nghiệp chế biến của công ty. Ảnh: Phan Thắng

Ban chỉ đạo đã xây dựng phương án 379/PA-CSQT ngày 8/5/2019 thực hiện 180 tấn mủ theo thương hiệu VRG. Phương án đã xác định nguồn mủ chế biến và trách nhiệm của mỗi đơn vị cá nhân, trong đó nguyên liệu chỉ lấy mủ cao su từ năm cạo thứ 10 trở lại, trách nhiệm của Ban tổ chức thực hiện phải thành lập 2 tổ: Tổ kiểm tra quản lý chất lượng mủ ở vườn cây và xe vận chuyển, tổ kiểm tra giao nhận bảo quản mủ từ xe vận chuyển đến nhà máy.

Vệ sinh mương dẫn mủ. Ảnh: Tố trinh
Vệ sinh mương dẫn mủ. Ảnh: Tố trinh

Trách nhiệm của nông trường phải tổ chức thời gian thu hoạch mủ, phân loại mủ và kiểm tra chất lượng mủ tại vườn cây. Trách nhiệm của Nhà máy Chế biến phải kiểm tra chất lượng mủ đầu vào trước khi chế biến, thực hiện qui trình chế biến thương hiệu VRG đúng qui định Tập đoàn. Sau thời gian thực hiện, đến nay Công ty đã chế biến hơn 200 tấn, vượt kế hoạch Tập đoàn giao. Sản phẩm được khách hàng tiêu thụ đánh giá cao. Công ty thường xuyên ký hợp đồng cung cấp sản phẩm trước chế biến.

TỐ TRINH