Tháng Chín 24, 2019

Má chồng vui tính

Xây dựng ngành Nhân dịp kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành, đọc những tư liệu lịch sử về cha ông ta thấy tự hào quá Tư Mủ à. Công tra ngày đó bị bóc

Những mùa lộc khát

CSVN – Ánh đèn pin trong những lô cao su khi ẩn khi hiện, khoan xoáy qua màn đêm, nhìn từ xa nó ma mị mờ ảo, ánh sáng khuếch tán loãng quẹc giữa rừng.

Má chồng vui tính

Xây dựng ngành Nhân dịp kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành, đọc những tư liệu lịch sử về cha ông ta thấy tự hào

Những mùa lộc khát

CSVN – Ánh đèn pin trong những lô cao su khi ẩn khi hiện, khoan xoáy qua màn đêm, nhìn từ xa nó ma mị

Má chồng vui tính

Xây dựng ngành Nhân dịp kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành, đọc những tư liệu lịch sử về cha

Những mùa lộc khát

CSVN – Ánh đèn pin trong những lô cao su khi ẩn khi hiện, khoan xoáy qua màn đêm, nhìn