Cam kết hướng đến phát triển bền vững

CSVN – Thực hiện Chương trình Phát triển bền vững của VRG, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã xây dựng và công bố Chương trình Phát triển cao su bền vững hướng tới môi trường thân thiện và hỗ trợ cộng đồng dân cư dự án cao su tại Lào và Campuchia.

Đầu tư khoan giếng nước cho người dân vùng dự án cao su tại Lào. Ảnh: CTV
Đầu tư khoan giếng nước cho người dân vùng dự án cao su tại Lào. Ảnh: CTV

Có trách nhiệm xã hội và môi trường

Chủ trương phát triển bền vững của Cao su Dầu Tiếng gắn liền mục tiêu: Hoạt động có trách nhiệm xã hội và môi trường; Đầu tư an sinh xã hội. Theo đó, công ty cam kết hướng đến phát triển bền vững, không sử dụng đất rừng để mở rộng diện tích trồng cao su và tất cả diện tích cao su của công ty đều có chứng nhận hợp pháp theo quy định.

Công ty cam kết không khai thác bất hợp pháp, không kinh doanh lâm sản, không vi phạm nhân quyền và phát huy các giá trị bảo tồn trong các hoạt động liên quan, không vi phạm các quy định trong công ước quốc tế về lao động trên các địa bàn hoạt động.

Theo ông Nguyễn Trường Thọ – Phó TGĐ Cao su Dầu Tiếng, công ty luôn gắn mục tiêu phát triển kinh tế với mục tiêu con người và xã hội. Đảm bảo việc làm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ, duy trì quan hệ chặt chẽ với địa phương. “Các chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng và công trình phúc lợi phục vụ cho CNLĐ và cộng đồng dân cư địa phương được công ty quan tâm và dành một khoản ngân sách đáng kể để thực hiện”, ông Thọ cho biết.

Đầu tư nhiều công trình an sinh tại dự án

Kể từ khi triển khai phát triển các dự án cao su tại Campuchia và Lào, bên cạnh phát triển cây cao su, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã đầu tư nhiều công trình an sinh xã hội tại vùng dự án. Đến nay, công ty đã tạo việc làm ổn định cho người địa phương hơn 1.876 người, trong đó người Lào là 1.743 và 103 người Campuchia. Chi phí đầu tư nhà ở công nhân hơn 1 tỷ đồng. Đầu tư đường điện phục vụ công ty và người dân hơn 5,5 tỷ đồng. Đầu tư xây dựng đường giao thông gần 22 tỷ đồng. Xây dựng hồ bơi, đập tràn, khoan giếng, hỗ trợ hạn hán, lũ lụt … gần 7 tỷ đồng.

Đảm bảo thực hiện đồng thời 3 mục tiêu trong chiến lược phát triển bền vững của công ty: Phát triển kinh tế gắn với trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường. Trong thời gian tới, Cao su Dầu Tiếng tiếp tục tuân thủ nghiêm pháp luật, thực hiện tốt chính sách đối với NLĐ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, thu nhập, đời sống của CNLĐ và tăng cường mối quan hệ tốt đẹp với cộng đồng dân cư địa phương, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật để nâng cao trách nhiệm xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, không ngừng tăng năng suất và thu thập của NLĐ gắn với nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội.

Cùng với đó, công ty tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng tập huấn cho NLĐ, có chính sách đãi ngộ thích hợp để thu hút lao động, nhất là ở những dự án vùng sâu, vùng xa, Lào, Campuchia. Ngoài ra, áp dụng công nghệ tiến bộ trong sản xuất để có trách nhiệm với môi trường như giảm phát thải, sử dụng công nghệ sản xuất sạch, quản lý nguồn nước, không gây ô nhiễm môi trường, không gây tác hại làm suy thoái rừng, không xâm lấn rừng, góp phần phát triển rừng và quản lý rừng cao su theo hướng bền vững.

Công ty tiếp tục làm việc và mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước có liên quan để xây dựng mô hình quản lý rừng cao su bền vững theo tiêu chuẩn của Hội đồng Quản lý rừng Quốc tế (FSC). Ngoài ra, công ty sẽ chú trọng áp dụng Sổ tay hướng dẫn quản lý rừng cao su bền vững theo tiêu chuẩn chứng chỉ rừng quốc tế để tiến tới chuyển đổi diện tích cao su đang quản lý sang mô hình phát triển bền vững.

THÀNH NHÂN