Mời tham gia cuộc thi ảnh “Cao su là một cộng đồng” của IRSG

CSVNO – “Cao su là một cộng đồng” là chủ đề của Cuộc thi ảnh do Tổ chức Nghiên cứu Cao su quốc tế (IRSG: International Rubber Study Group) tổ chức. Mỗi tác giả có thể gửi tối đa 2 ảnh. Người chiến thắng giải nhất là 500 đô la Singapore bằng tiền mặt.
Arnh: Bùi Việt Hưng
Arnh: Bùi Việt Hưng

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CUỘC THI

Chủ đề

“Cao su là một cộng đồng”

Nhấn mạnh khái niệm về một cuộc sống chung có liên quan đến cao su tại nguồn của nó, trong quá trình sản xuất cao su hoặc là một sản phẩm cuối cùng. Hình ảnh của chủ đề này phải phản ánh cẩn thận cách cao su là tâm điểm của môi trường trong cộng đồng. 

Điều kiện tham gia

Từ 18 tuổi trở lên (Không bao gồm nhân viên của IRSG và người thân, Ban Giám khảo và những người liên quan đến cuộc thi này).

Thí sinh dưới 18 tuổi phải có sự đồng ý của cha mẹ.

Yêu cầu về ảnh dự thi

(1) Kích cỡ ảnh không vượt quá 1MB

(2) Ảnh phải được gửi bằng định dạng JPEG

(3) Một ​thí sinh có thể gửi tối đa 2 ảnh

(4) Tiêu đề ảnh, chú thích mô tả bằng tiếng Anh

Thời hạn gửi ảnh

Đến ngày 28 tháng 2 năm 2020, 11:59 tối (GMT+8)

Giải thưởng

Giải nhất: 500 đô la Singapore bằng tiền mặt

Giải nhì: 250 đô la Singapore bằng tiền mặt

Giải ba: 100 đô la Singapore bằng tiền mặt

Thông báo kết quả cuộc thi

IRSG sẽ thông báo cho những thí sinh đoạt giải bằng email và/hoặc bằng văn bản trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày thông báo.

Thông tin cụ thể về các điều khoản và điều kiện, hướng dẫn tham gia cuộc thi ảnh, Vui lòng xem thêm tại đường dẫn sau:

http://www.rubberstudy.com/news-article.aspx?id=5214&b=default.aspx

http://www.rubberstudy.com/documents/IRSG%20Photo%20Competition/IRSG%20-%20Photography%20Day%20T&C%202020.pdf

https://us16.campaign-archive.com/?e=&u=9a27fd207df655a0ecd15a6aa&id=a1c7147243

Vui lòng gửi ảnh dự thi về địa chỉ email: IRSGPhoto2020@rubberstudy.com

CSVN