Tháng Tám 31, 2019

Sáng giữa mùa mưa Nam Lào

CSVN – Tháng 8 – mùa mưa của Nam Lào, trời Pakse âm u tối mịt dù đã 8 giờ sáng. Ngoài trời mưa từng đợt khi lắc rắc, lúc nặng hạt. Anh Nguyễn Tiến

“Khó ở đâu tháo gỡ ở đó”

CSVN – Với anh Phan Văn Cảnh – Chủ tịch Công đoàn (CĐ) Nông trường Bình Minh, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long, ngoài chuyên môn  nghiệp  vụ thì yếu tố nhất thiết

Sáng giữa mùa mưa Nam Lào

CSVN – Tháng 8 – mùa mưa của Nam Lào, trời Pakse âm u tối mịt dù đã 8 giờ sáng. Ngoài trời mưa từng