Cao su Dầu Tiếng phát động tham gia Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo VRG năm 2019

CSVNO – Vừa qua, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng tổ chức cuộc bàn kế hoạch phát động CB.CNLĐ tham gia Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo VRG năm 2019” do Đoàn Thanh niên VRG tổ chức nhân dịp chào mừng 90 năm Ngày truyền thống Ngành Cao su Việt Nam (28/10/1929 – 28/10/2019).
Ban lãnh đạo công ty họp bàn kế hoạch phát động cuộc thi
Ban lãnh đạo công ty họp bàn kế hoạch phát động cuộc thi

Đây là cuộc thi ý nghĩa nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua ý tưởng sáng tạo của tác giả/nhóm tác giả trong toàn công ty, đồng thời biểu dương, tôn vinh những tập thể và cá nhân có ý tưởng, giải pháp, đề tài, công trình, sản phẩm sáng tạo xuất sắc được áp dụng vào thực tiễn sản xuất, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh của công ty và nâng cao đời sống người lao động.

Sau khi nghiên cứu, tác giả hoặc nhóm tác giả gửi bài dự thi dưới hình thức bài viết, bài luận, đề án hoặc đề tài nghiên cứu (có kèm theo hình ảnh minh chứng, hoặc tài liệu). Các sáng kiến, giải pháp đã được Hội đồng Khoa học sáng kiến Công ty công nhận vẫn được tham gia dự thi (với điều kiện các sáng kiến phải mô tả rõ phần nội dung, những ưu điểm, nhược điểm, có so sánh cụ thể, đặc biệt là hiệu quả mang lại, đơn vị xem xét lựa chọn).

Tác giả của mỗi ý tưởng/đề tài dự thi nếu là nhóm tác giả (tham gia tối đa 05 người). Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả có thể gửi nhiều bài dự thi ở nhiều lĩnh vực khác nhau (Mỗi bài dự thi 1 ý tưởng, giải pháp, sáng kiến khác nhau).

Các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp dự thi được phân loại theo 09 nhóm sau: Nhóm ý tưởng, sáng kiến về kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác cao su. Nhóm ý tưởng, sáng kiến về chế biến cao su và bảo vệ môi trường. Nhóm ý tưởng, sáng kiến về sản xuất kinh doanh, phát triển các sản phẩm công nghiệp cao su. Nhóm ý tưởng, sáng kiến về sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm gỗ.

Nhóm ý tưởng, sáng kiến về công tác kinh doanh hạ tầng trên đất cao su. Nhóm ý tưởng, sáng kiến về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Nhóm ý tưởng, sáng kiến về quản lý điều hành (công tác hành chính, Văn phòng, tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản). Nhóm ý tưởng, sáng kiến về công tác Đoàn thể. Nhóm ý tưởng, sáng kiến về công tác y tế.

Các nội dung ý tưởng, sáng kiến dự thi có thể do tác giả/nhóm tác giả nghiên cứu, phát triển mới hoặc đơn thuần là ứng dụng các giải pháp, cách làm đã có của đơn vị khác nhưng phù hợp với thực tế hoạt động của Tập đoàn và phát triển được hoạt động của Tập đoàn. Đối với những ý tưởng, sáng kiến, đề tài đã từng tham gia các cuộc thi sáng tạo khác do các đơn vị trong hệ thống Tập đoàn tổ chức nhưng chưa được triển khai trên thực tế thì vẫn có thể tiếp tục đăng ký tham gia cuộc thi này.

Hồ sơ bài dự thi và các báo cáo sáng kiến gửi về Phòng Tổ chức Lao động Tiền lương công ty từ ngày 15/8/2019 đến ngày 20/9/2019 đồng thời gửi kèm file mềm qua địa chỉ email: tochuc@caosudautieng.com.vn để tổng hợp trình Hội đồng khoa học sáng kiến công ty xem xét.

VĂN HẢI