Tháng Tám 10, 2019

Cao su Chư Păh trao thưởng 524 học sinh 

 CSVNO – Chiều ngày 9/8 Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Pah phối hợp với Đoàn TN Công ty tổ chức lễ trao thưởng cho các em học sinh là con cán bộ