Tháng Bảy 31, 2019

Chung tay xây dựng nông thôn mới

CSVN – Trong những năm qua, ĐTN NT Long Tân (Cao su Dầu Tiếng) đã tích cực triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với phát triển kinh tế –