Chính phủ Lào luôn quan tâm, hỗ trợ các công ty cao su trực thuộc VRG

CSVN – Đó là khẳng định của đ/c Sinlavon Khoutphaythoume – UV Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn tại buổi làm việc giữa Đoàn cán bộ cấp cao Thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa DCND Lào với lãnh đạo VRG, vào ngày 14/6.
Lãnh đạo VRG tặng quà lưu niệm cho đ/c Sinlavon Khoutphaythoume – UV Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn.
Lãnh đạo VRG tặng quà lưu niệm cho đ/c Sinlavon Khoutphaythoume – UV Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn.
70% diện tích đã đưa vào khai thác

Tại buổi làm việc, ông Huỳnh Văn Bảo – TGĐ VRG đã báo cáo tình hình đầu tư của VRG tại Lào.

Tổng diện tích cao su tại Lào là 26.241 ha. Trong đó, tổng diện tích cao su đã đưa vào khai thác là 18.479 ha (chiếm 70% diện tích). Tổng sản lượng cao su xuất khẩu từ khi có vườn cây khai thác đạt 128.304 tấn, với tổng giá trị cao su xuất khẩu đạt 197,664 triệu USD. Trong đó năm 2018, sản lượng cao su xuất khẩu đạt 37.117 tấn, giá trị cao su xuất khẩu đạt khoảng 50,711 triệu USD.

Các dự án tại Lào đã giải quyết việc làm cho hơn 4.841 lao động, với mức lương bình quân đạt 2,03 triệu kíp/người/tháng. Các công ty đã đóng góp hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, phúc lợi xã hội trong vùng dự án, như: làm đường, trường học, trạm xá, giúp tôn lợp, hệ thống đường dây điện, khoan giếng… góp phần phát triển kinh tế – xã hội.

Kiến nghị giảm bớt các thủ tục và chi phí

Trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư tại Lào, tại buổi làm việc, ông Huỳnh Văn Bảo – TGĐ VRG đã trình bày các kiến nghị, đề xuất để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư SXKD, giảm bớt các thủ tục và chi phí.

VRG mong muốn Chính phủ Lào nghiên cứu xây dựng chính sách khuyến khích chuyển dịch lao động, quan tâm tăng cường công tác đào tạo nghề liên quan đến lĩnh vực cao su, có cơ chế giảm chi phí xin visa, đăng ký lưu trú và làm thẻ lao động cho lao động Việt Nam sang làm việc ở các dự án. Ngoài ra VRG đề nghị Chính phủ Lào xem xét cải cách thủ tục cấp Giấy phép hành nghề nông lâm nghiệp…

Ghi nhận những kiến nghị của VRG, đ/c Sinlavon Khoutphaythoume – UV Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn, cho biết: “Ngay từ khi VRG bắt đầu dự án trồng cao su, Đảng và Chính phủ Lào đã rất quan tâm, hỗ trợ về cơ chế, chính sách. Trong thời gian qua, các công ty cao su trực thuộc VRG đã từng bước cải thiện đời sống nhân dân trong vùng dự án và quan trọng nhất là đã thay đổi được tập quán sống du canh du cư, dần quen với định canh, định cư, sản xuất hàng hóa với quy mô lớn, quy mô công nghiệp. Về các kiến nghị của VRG, tôi sẽ báo cáo lại với TW Đảng, Chính phủ để tiếp tục kết nối, hỗ trợ”.

TRẦN HUỲNH