ĐTN Cao su Dầu Tiếng ra mắt Câu lạc bộ Lý luận trẻ

CSVN – Để góp phần hiệu quả vào việc nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn, ĐVTN, ngày 20/6, BTV Đoàn công ty đã ra mắt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Cao su Dầu Tiếng giai đoạn 2019 – 2022 tại trụ sở Đoàn công ty.
Các thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ Cao su Dầu Tiếng tại lễ ra mắt ngày 20/6.
Các thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ Cao su Dầu Tiếng tại lễ ra mắt ngày 20/6.

Câu lạc bộ Lý luận trẻ gồm 16 thành viên là những đồng chí đã tốt nghiệp cao cấp, trung cấp chính trị, có khả năng nghiên cứu, trao đổi về lý luận, chính trị. Thông qua câu lạc bộ sẽ tạo ra một diễn đàn, một sân chơi giúp cán bộ Đoàn, ĐVTN, bày tỏ suy nghĩ, nhận thức của mình đối với những vấn đề giới trẻ quan tâm hiện nay.

Đặc biệt, trên mạng xã hội, các sự kiện chính trị – xã hội trong nước và quốc tế nổi bật, các luồng tư tưởng khác nhau với những góc nhìn mới mẻ về hiện trạng đất nước, các vấn đề cần đặt ra đối với tổ chức Đoàn trong giai đoạn hiện nay và cùng nhau thảo luận, phân tích, nhận diện đúng sai để hiểu được vấn đề một cách thấu đáo, cặn kẽ.

HOÀNG NGỌC