Cổ đông quan tâm lĩnh vực khu công nghiệp

CSVN – Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, VRG – Công ty cổ phần, các cổ đông quan tâm đến lĩnh vực phát triển khu công nghiệp của Tập đoàn.
Cổ đông phát biểu tại đại hội. Ảnh: Vũ Phong
Cổ đông phát biểu tại đại hội. Ảnh: Vũ Phong

– Hỏi: Khu công nghiệp (KCN) đang là một lĩnh vực đem lại doanh thu cao cho VRG, xin Đoàn chủ tịch cho biết phương hướng phát triển của lĩnh vực này trong năm 2019 và giai đoạn 2021 – 2025? Đoàn chủ tịch cho biết tiến độ chuyển giao đất và vấn đề thực hiện đền bù, giải tỏa đất để xây dựng sân bay Long Thành? Ban điều hành VRG xây dựng kịch bản điều hành như thế nào trong tình hình giá cao su hiện nay?

– Trả lời:

+ Ông Phạm Văn Thành – Thành viên HĐQT VRG: KCN là lĩnh vực đem lại lợi nhuận tốt cho VRG trong những năm gần đây. Định hướng của VRG sẽ mở rộng các KCN hiện có và mở mới các KCN ở những khu vực có tiềm năng. Tuy nhiên việc này còn phụ thuộc rất nhiều vào kế hoạch sử dụng đất 5 năm của địa phương. Kế hoạch 2016 – 2020 đã được phê duyệt thì các KCN nào nằm trong quy hoạch giai đoạn này mới được triển khai thực hiện trong năm 2019 – 2020, riêng Tập đoàn có một số KCN nằm trong quy hoạch này và đang làm các thủ tục để triển khai kinh doanh gồm KCN An Điền trên 300 ha, KCN Nam Tân Uyên – giai đoạn 2 là 360 ha, KCN mới được thống nhất về nguyên tắc đó là gỗ nội thất 200 ha tại Phước Hòa, Tập đoàn đang xin chủ trương mở mới đó là KCN Nam Pleiku tại Gia Lai.

Thủ tục để mở rộng các KCN có nhiều phức tạp vì liên quan đến đất đai, tiêu tốn thời gian, tuy nhiên Tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị làm càng nhanh càng tốt để đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư nước ngoài.

Về định hướng trong giai đoạn 2021 – 2025, Tập đoàn mở rộng KCN Tân Bình trên 1.000 ha, nếu KCN An Điền làm tốt thì sẽ mở rộng giai đoạn 3, Bình Phước thì có KCN Đồng Phú, hiện nay đang làm việc với tỉnh để tăng thêm 400 – 500 ha. Tùy vào tình hình thực tế, Tập đoàn sẽ khảo sát và hoàn thành các thủ tục trình các cấp phê duyệt.

+ Ông Huỳnh Văn Bảo – TGĐ VRG: Về vấn đề giá cao su, do nhận định về thị trường cao su, thời gian gần đây chưa có chiều hướng tăng mạnh nhưng đã có những chuyển biến tích cực hơn so với năm 2018. Lường trước được những yếu tố cạnh tranh thương mại của các nước lớn ảnh hưởng đến giá cao su, VRG đã xây dựng các phương án cụ thể, có những kịch bản điều hành linh hoạt tùy vào tình hình thực tế. Trong đó, yêu cầu các đơn vị xây dựng kịch bản điều hành để có lợi nhuận tối thiểu 2 – 3 triệu đồng/tấn, tiết giảm các khoản đầu tư không cần thiết, nâng cao năng suất và hạ giá thành sản phẩm.

Đối với việc chuyển giao đất để xây dựng sân bay Long Thành, đây là công trình trọng điểm quốc gia. Đất cao su phải bàn giao để thực hiện công trình này trên

2.100 ha. Trước mắt, Tập đoàn đã chỉ đạo đơn vị thành viên bàn giao 358 ha để tỉnh Đồng Nai thực hiện dự án tái định cư cho bà con trong tháng 8/2019. Và việc bàn giao đất để thực hiện dự án sân bay Long Thành phải hoàn thành xong trong năm nay theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ ngành và tỉnh Đồng Nai.

HÀ KHUÊ (GHI)