Cổ đông đặc biệt quan tâm đến chiến lược phát triển của VRG

CSVN – Sáng 12/6, tại TP.HCM, VRG tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Cổ đông (CĐ) đã thống nhất thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội, đồng thời có nhiều ý kiến thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến định hướng chiến lược của VRG trong năm 2019 và những năm tiếp theo.
Toàn cảnh đại hội
Toàn cảnh đại hội
Có bước tăng trưởng tốt

VRG chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 1/6/2018. Việc thực hiện hoàn thành công tác cổ phần hóa (CPH), chuyển đổi từ doanh nghiệp (DN) Nhà nước sang Công ty cổ phần đã làm thay đổi căn bản về quản trị DN theo hướng công khai, minh bạch và hiệu quả. Chất lượng quản trị DN được nâng tầm, củng cố và lan tỏa đến các đơn vị thành viên.

Trong năm 2018, HĐQT VRG đã ban hành 30 nghị quyết, 640 quyết định và 366 văn bản chỉ đạo. Đồng thời, thường xuyên tham gia các buổi họp giao ban định kỳ của Ban TGĐ nhằm nắm bắt tình hình hoạt động kịp thời, chỉ đạo và cùng ban điều hành giải quyết các vướng mắc nhằm bảo đảm thống nhất chủ trương, chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn trong mọi hoạt động SXKD. Nhờ đó, Tập đoàn đã có sự phát triển ổn định và tăng trưởng đáng kể.

Cổ đông bày tỏ sự quan tâm đến chiến lược phát triển của VRG.
Cổ đông bày tỏ sự quan tâm đến chiến lược phát triển của VRG.

Trong 7 tháng cuối năm 2018, doanh thu toàn VRG đạt 16.273 tỷ đồng, đạt hơn 106% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế 2.545 tỷ đồng. Riêng Công ty mẹ Tập đoàn, doanh thu đạt 2.662 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.327 tỷ đồng. Chia cổ tức 2,5% trên vốn điều lệ.

Ông Phan Quang Bá – Giám đốc NT An Viễng, TCT Cao su Đồng Nai cho biết: “Vừa là CĐ cá nhân, vừa đại diện cho các CĐ của nông trường tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Tập đoàn, vấn đề mà tôi quan tâm đó là các kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng phát triển năm 2019 của Tập đoàn. VRG mới chuyển đổi mô hình hoạt động sang Công ty cổ phần từ ngày 1/6/2018 nhưng tại đại hội lần này đã chia cổ tức mức 2,5%, đó là điều rất đáng mừng”.

Quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ năm 2019

VRG bước sang năm 2019 với nhiều yếu tố thuận lợi, khó khăn đan xen tác động lớn đến hoạt động SXKD của Tập đoàn. Với phương châm “Thay đổi để phát triển bền vững”, Ban điều hành Tập đoàn sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông và HĐQT giao, trong đó tập trung quyết liệt thực hiện các nội dung lớn.

Ông Trần Ngọc Thuận - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG trả lời ý kiến cổ đông tại đại hội.
Ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG trả lời ý kiến cổ đông tại đại hội.

Thứ nhất, tiếp tục tái cơ cấu ngành nghề kinh doanh, chỉ tập trung đầu tư vào 5 lĩnh vực ngành nghề chính có truyền thống và lợi thế. Trong thời gian ngắn hạn và định hướng trung hạn vẫn phát triển đồng thời 5 ngành nghề chính, trong đó tập trung đầu tư vào ba lĩnh vực để tạo đà tăng tốc, phát triển trong năm 2019, 2020 và kế hoạch 2021 – 2025 đó là: Sản phẩm cao su; chế biến gỗ và phát triển các khu công nghiệp.

Thứ hai, tái cơ cấu các nguồn lực của DN, gồm có tái cơ cấu quỹ đất và thoái vốn ngoài DN. Quỹ đất không phù hợp trồng cao su sẽ chuyển đổi cây trồng, thực hiện các mục tiêu kinh tế khác. Tính đến ngày 31/12/2018, toàn Tập đoàn đã thoái vốn thu về hơn 1.768 tỷ đồng, thu lãi hơn 315 tỷ đồng, giá trị còn phải thoái vốn là 2.227 tỷ đồng. Năm 2019, Tập đoàn sẽ tiếp tục rà soát thoái vốn tại các DN khác, tập trung nguồn lực đầu tư vào các lĩnh vực có biên lợi nhuận cao và ổn định hơn.

Thứ ba, tiếp tục sắp xếp, chuyển đổi 20 công ty nông nghiệp TNHH MTV do Tập đoàn đầu tư 100% vốn điều lệ sang Công ty cổ phần. Riêng 4 đơn vị sự nghiệp sẽ chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình DN, tự đảm bảo cân đối thu chi, bảo toàn và phát triển vốn được giao.

Thứ tư, quản lý chi phí, tiết giảm chi phí đầu tư, nâng cao chất lượng quản trị DN. Ban điều hành sẽ tiếp tục yêu cầu rà soát, giám sát việc thực hiện tiết giảm các khoản mục chi phí không cần thiết trong SXKD và đầu tư nhằm tối ưu hóa chi phí thực hiện trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

Căn cứ vào tình hình thực tế, VRG xây dựng kế hoạch SXKD hợp nhất, doanh thu 24.224 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.150 tỷ đồng. Doanh thu thuần của riêng Công ty mẹ Tập đoàn là 4.612 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.900 tỷ đồng. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty mẹ – Tập đoàn, tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối là 2.900 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến 6%/vốn điều lệ.

Cổ đông quan tâm chiến lược phát triển

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất, phương án phân phối lợi nhuận 7 tháng năm 2018, Tờ trình kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, Tờ trình báo cáo mức chi trả thù lao 7 tháng năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019, Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ VRG – Công ty cổ phần và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Tại Đại hội, các CĐ đã tập trung thảo luận các vấn đề chính của Tập đoàn như: kỳ vọng tăng trưởng, tiềm năng phát triển các KCN, đầu tư nông nghiệp công nghệ cao, kế hoạch thoái vốn  trong năm 2019, tiến độ bàn giao đất để xây dựng sân bay Long Thành…

Ông Việt Anh – một CĐ cá nhân chia sẻ: “Tôi    rất quan tâm đến tình hình hoạt động kinh doanh và định hướng kinh doanh trong tương lai của Ban điều hành để CĐ có thêm niềm tin về sự phát triển bền vững của VRG. Mức tăng trưởng giá cao su thế giới 6 tháng đầu năm 2019 là 20%, tôi cho rằng đây là mức tăng trưởng khá tốt. Hiện nay, Tập đoàn đang phát triển hài hòa về các mảng đầu tư trồng, chăm sóc, khai thác cao su, khu công nghiệp, nông nghiệp  công nghệ cao. Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao có thể đem lại biên độ lợi nhuận tốt. Với  tín hiệu tích cực giá mủ cao su thế giới có tiếp tục  xu hướng tăng trưởng thì theo quan điểm cá nhân, nếu Tập đoàn tiếp tục bán vốn Nhà nước ra ngoài  sẽ được các nhà đầu tư quan tâm. Tôi mong rằng Tập đoàn sẽ tổ chức đấu giá sớm, tỷ lệ thành công sẽ rất cao”.

Đoàn Chủ tịch đại hội đã giải đáp thỏa đáng các  ý kiến của CĐ nêu tại đại hội. Ông Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT VRG cho biết: “Tập đoàn đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các CĐ tại đại hội lần này. Các ý kiến tập trung vào vấn đề chính trong định hướng chiến lược của Tập đoàn thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của các CĐ đối với sự phát triển của Tập đoàn”.

MINH NHIÊN; ẢNH: VŨ PHONG