Trên 98% sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu

CSVN – Thương hiệu Cao su Dầu Tiếng gắn liền với công tác chế biến mủ cao su. Chất lượng sản phẩm luôn được duy trì và đạt trên 98% tiêu chuẩn xuất khẩu. Uy tín thương hiệu Cao su Dầu Tiếng được khách hàng trên 40 quốc gia, vùng lãnh thổ thuộc 5 châu lục tín nhiệm.
Ông Lê Thanh Hưng - Bí thư Đảng ủy, TGĐ công ty (bên phải) kiểm tra sản phẩm tại Nhà máy chế biến cao su Long Hòa.
Ông Lê Thanh Hưng – Bí thư Đảng ủy, TGĐ công ty (bên phải) kiểm tra sản phẩm tại Nhà máy chế biến cao su Long Hòa.
Phát triển sản xuất đi đôi bảo vệ môi trường

Xí nghiệp Chế biến Cao su Dầu Tiếng hiện quản lý 3 cụm nhà máy với tổng     công suất 48.000 tấn/năm và 551 CB.CNLĐ. Trong đó, Nhà máy chế biến cao su Long Hòa có 2 dây chuyền chế biến cao su khối có công suất 12.000 tấn/năm. Sản phẩm sản xuất chủ yếu là SVR CV40, SVR CV50, SVR CV60, SVR 10CV (mủ nước).

Nhà máy chế biến Phú Bình có 2 dây chuyền chế biến cao su khối từ nguyên liệu mủ nước, mủ đông tạp có công suất 15.000 tấn/năm. Sản phẩm sản xuất chủ yếu là SVRCV40, SVRCV50, SVRCV60, SVR 10CV, SVR10, SVR20, SVR 10 CV50, SVR 10 CV60. Nhà máy chế biến Bến Súc có 2 dây chuyền, dây chuyền chế biến cao su khối có công suất 12.000 tấn/ năm. Sản phẩm sản xuất chủ yếu là SVRL, SVR3L, SVRCV50, SVRCV60, SVR10CV. Dây chuyền chế biến cao su ly tâm có công suất 9.000 tấn/năm; Sản phẩm: HA, LA, HA – ULPL, LA – ULPL.

Năm 2018, xí nghiệp đã chế biến được 42.059 tấn mủ cao su quy khô, chất lượng sản phẩm đạt trên 98% tiêu chuẩn xuất khẩu; trong đó chế biến mủ cao su của công ty 27.17 tấn, chế biến mủ thu mua tiểu điền 14.942 tấn. Xí nghiệp duy trì thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 và hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2015.

Bên cạnh hoạt động chế biến mủ, công ty rất chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường. Các hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến Cao su Long Hòa, Phú Bình, Bến Súc đều không sử dụng hóa chất, hoạt động tương đối ổn định, xử lý toàn bộ nước thải sản xuất chế biến mủ đạt tiêu chuẩn cột A Quy chuẩn QCVN 01 – MT: 2015/BTNMT. Việc không sử dụng hóa chất trong khâu tuyển nổi đem lại hiệu quả tiết kiệm chi phí xử lý nước thải.

Sản phẩm chuẩn bị đóng gói

Phấn đấu chế biến 39.500 tấn mủ

Ban lãnh đạo Xí nghiệp đã phát động nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất, tham gia cải tiến qui trình kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Đã có nhiều sáng kiến cải tiến trong sản xuất đem lại hiệu quả được đánh giá cao. Công tác chăm lo đời sống, sức khỏe cho NLĐ được Ban lãnh đạo Xí nghiệp đặc biệt quan tâm. Việc trang cấp phòng hộ lao động kịp thời, cải thiện điều kiện làm việc cho CN để giảm thiểu những độc hại trong quá trình làm việc.

Xí nghiệp thường xuyên tổ chức cho NLĐ tham gia học tập các qui định về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ, kịp thời trong việc chi trả tiền lương, tiền thưởng và các chính sách cho NLĐ. Bình quân tiền lương năm 2018 đạt hơn 6,7 triệu đồng/ người/tháng, thu nhập bình quân hơn 7,3 triệu đồng/ người/tháng.

Năm 2019, công ty chế biến 39.500 tấn mủ cao su quy khô. Trong đó, mủ của công ty là 26.500 tấn, mủ thu mua tiểu điền 13.000 tấn; chất lượng sản phẩm chế biến phải đạt trên 98% tiêu chuẩn xuất khẩu. Công ty tập trung vào sản phẩm cao su ly tâm có hàm lượng protein thấp và tính đồng đều của các chủng loại sản phẩm.

Thực hiện áp dụng tiêu chuẩn ISO 50001 về hệ thống quản lý năng lượng. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho CNLĐ, giải quyết đầy đủ, kịp thời tiền lương, thưởng và các chế độ chính sách cho NLĐ yên tâm sản xuất, góp phần cùng công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD được giao.

VĂN HẢI