Cổ đông đặc biệt quan tâm đến chiến lược phát triển của VRG

CSVNO – Sáng ngày 12/6, tại Hội trường T78, TP.HCM, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Cổ đông đã thống nhất thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội, đồng thời có nhiều ý kiến thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến định hướng chiến lược của VRG trong năm 2019 và những năm tiếp theo.
Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông năm 2019
Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông năm 2019
Ông Phan Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn CSVN tặng hoa cho đội văn nghệ tại Đại hội
Ông Phan Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT VRG, Chủ tịch Công đoàn CSVN tặng hoa cho đội văn nghệ tại Đại hội

Có những bước tăng trưởng tốt

VRG chính thức hoạt động theo mô hình cổ phần từ ngày 1/6/2018. Việc thực hiện hoàn thành công tác cổ phần hoá, chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần đã làm thay đổi căn bản về quản trị doanh nghiệp theo hướng công khai, minh bạch và hiệu quả. Chất lượng quản trị doanh nghiệp được nâng tầm, củng cố và lan toả đến các đơn vị thành viên.

Trong năm 2018, HĐQT Tập đoàn đã ban hành 30 nghị quyết, 640 quyết định và 366 văn bản chỉ đạo. Đồng thời, thường xuyên tham gia các buổi họp giao ban định kỳ của Ban TGĐ nhằm nắm bắt tình hình hoạt động kịp thời, chỉ đạo và cùng ban điều hành giải quyết các vướng mắc nhằm bảo đảm thống nhất chủ trương, chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, Tập đoàn đã có sự phát triển ổn định và tăng trưởng đáng kể.

Đông đảo cổ đông về dự Đại hội
Đại biểu khách mời, lãnh đạo Tập đoàn và đông đảo cổ đông về dự Đại hội

Trong 7 tháng cuối năm 2018, doanh thu toàn VRG đạt 16.273 tỷ đồng, đạt hơn 106% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế 2.545 tỷ đồng. Riêng công ty mẹ, doanh thu đạt 2.662 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.327 tỷ đồng. Chia cổ tức 2,5% trên vốn điều lệ.

Ông Phan Quang Bá – Giám đốc Nông trường An Viễng, TCT Cao su Đồng Nai cho biết: “Vừa là cổ đông cá nhân, vừa đại diện cho các cổ đông của Nông trường tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Tập đoàn, vấn đề mà tôi quan tâm đó là các kết quả hoạt động của Tập đoàn năm 2018 và định hướng phát triển năm 2019. Là một ngành nghề đặc thù, thêm vào đó những năm qua giá cao su liên tục giảm nên ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Tập đoàn mới chuyển đổi mô hình hoạt động sang công ty cổ phần từ ngày 1/6/2018 nhưng tại Đại hội lần này đã chia cổ tức cho cổ đông với mức 2,5%, đó là điều rất đáng mừng. Bằng những định hướng chiến lược và các chỉ tiêu được thông qua tại Đại hội lần này, tôi tin tưởng rằng năm 2019, Tập đoàn sẽ gặt hái được những thành quả tốt hơn nữa”.

Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội
Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội

Tập trung quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ chính trong năm 2019

Ông Huỳnh Văn Bảo - TGĐ VRG trả lời ý kiến của cổ đông
Ông Huỳnh Văn Bảo – Thành viên HĐQT, TGĐ VRG trả lời ý kiến của cổ đông

VRG bước sang năm 2019 với nhiều yếu tố thuận lợi, khó khăn đan xen tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Với phương châm “thay đổi để phát triển bền vững”, Ban điều hành Tập đoàn sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông và HĐQT giao, trong đó tập trung quyết liệt thực hiện các nội dung lớn.

Thứ nhất, tiếp tục tái cơ cấu ngành nghề kinh doanh, chỉ tập trung đầu tư vào 5 lĩnh vực ngành nghề chính có truyền thống và lợi thế. Trong thời gian ngắn hạn và định hướng trung hạn vẫn phát triển đồng thời 5 ngành nghề chính, trong đó tập trung đầu tư vào ba lĩnh vực để tạo đà tăng tốc, phát triển trong năm 2019, 2020 và kế hoạch 2021 – 2025 đó là: Sản phẩm cao su, chế biến gỗ và phát triển các khu công nghiệp.

Thứ hai, tái cơ cấu các nguồn lực của doanh nghiệp, gồm có tái cơ cấu quỹ đất và thoái vốn ngoài doanh nghiệp. Quỹ đất không phù hợp trồng cao su sẽ chuyển đổi cây trồng, thực hiện các mục tiêu kinh tế khác. Tính đến ngày 31/12/2018, toàn Tập đoàn đã thoái vốn thu về hơn 1.768 tỷ đồng, thu lãi hơn 315 tỷ đồng, giá trị còn phải thoái vốn là 2.227 tỷ đồng. Năm 2019, Tập đoàn sẽ tiếp tục rà soát thoái vốn tại các doanh nghiệp khác, tập trung nguồn lực đầu tư vào các lĩnh vực có biên lợi nhuận cao và ổn định hơn.

Thứ ba, tiếp tục sắp xếp, chuyển đổi 20 công ty nông nghiệp TNHH MTV do Tập đoàn đầu tư 100% vốn điều lệ sang công ty cổ phần. Riêng 4 đơn vị sự nghiệp sẽ chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, tự đảm bảo cân đối thu chi, bảo toàn và phát triển vốn được giao.

Thứ tư, quản lý chi phí, tiết giảm chi phí đầu tư, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp. Ban điều hành sẽ tiếp tục yêu cầu rà soát, giám sát việc thực hiện tiết giảm các khoản mục chi phí không cần thiết trong sản xuất kinh doanh và đầu tư nhằm tối ưu hoá chi phí thực hiện trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Tập đoàn xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất của Tập đoàn, doanh thu 24.224 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.150 tỷ đồng. Doanh thu thuần của riêng Công ty mẹ – Tập đoàn là 4.612 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.900 tỷ đồng. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty mẹ – Tập đoàn, tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối là 2.900 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến 6% trên vốn điều lệ.

Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất, phương án phân phối lợi nhuận 7 tháng năm 2018, Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, Tờ trình báo cáo mức chi trả thù lao 7 tháng năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019, Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ VRG – Công ty cổ phần và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Tại Đại hội, các cổ đông đã tập trung thảo luận các vấn đề chính của Tập đoàn như: kỳ vọng tăng trưởng của Tập đoàn, tiềm năng phát triển của các KCN, đầu tư nông nghiệp công nghệ cao, kế hoạch thoái vốn của Tập đoàn trong năm 2019, tiến độ bàn giao đất để xây dựng sân bay Long Thành…

Các cổ đông thảo luận về các vấn đề chính của Tập đoàn tại Đại hội
Các cổ đông thảo luận về các vấn đề chính của Tập đoàn tại Đại hội

Ông Việt Anh – một cổ đông cá nhân chia sẻ: “Tôi rất quan tâm đến tình hình hoạt động kinh doanh và định hướng kinh doanh trong tương lai của Ban điều hành để cổ đông có thêm niềm tin về sự phát triển bền vững của VRG. Mức tăng trưởng giá cao su thế giới 6 tháng đầu năm 2019 là 20%, tôi cho rằng đây là mức tăng trưởng khá tốt.

Hiện nay, Tập đoàn đang phát triển hài hoà về các mảng đầu tư trồng, chăm sóc, khai thác cao su, khu công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao. Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao lại có thể đem biên độ lợi nhuận tốt. Với tín hiệu tích cực giá mủ cao su thế giới có tiếp tục xu hướng tăng trưởng thì theo quan điểm cá nhân, nếu Tập đoàn tiếp tục bán vốn nhà nước ra ngoài sẽ được các nhà đầu tư quan tâm. Tôi mong rằng Tập đoàn sẽ tổ chức đấu giá sớm, tỷ lệ thành công sẽ rất cao”.

Đoàn Chủ tịch đã giải đáp thoả đáng các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội. Ông Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn cho biết: “Tập đoàn đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các cổ đông tại Đại hội lần này, các ý kiến tập trung vào vấn đề chính trong định hướng chiến lược của Tập đoàn thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của các cổ đông đối với sự phát triển của Tập đoàn”.

MINH NHIÊN, Ảnh: VŨ PHONG

1 Bình luận
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Hồ Khắc Thạch
4 years ago

1, Quan tâm đến tiền lương cho công nhân cạo mủ. Lương z chúng tôi không đủ sống. 2, Cần phải đi thực tế vào công việc, đời sống của công nhân, khổ lắm các ông ơi. Làm thì cực khổ lương z thì 1 or 2 năm nữa chả còn ai cạo mủ đâu 3, Công ty ngoài đang cạnh tranh lao động rất dồi dào, thời gian làm việc 26/tháng. Còn công nhân cạo mủ ko có ngày nghĩ. Tiền lương cao hơn công nhân cạo mủ 4, Tình hình này công nhân cạo mủ toàn người lớn… Read more »