Y tế Cao su Chư Păh tăng cường khám sức khỏe công nhân lao động

CSVNO – Trong tháng 5, Trung tâm Y tế Cao su Chư Păh đã tổ chức xuống các nông trường khám và kiểm tra sức khỏe định kỳ cho công nhân.
Bác sỹ Trung tâm Y tế khám bệnh cho NLĐ.
Bác sỹ Trung tâm Y tế khám bệnh cho NLĐ.

Ngoài việc khám sức khỏe, cấp thuốc,  Trung tâm còn tổ chức tư vấn, tuyên truyền trong công nhân và bà con nhân dân ở trên địa bàn về phòng bệnh, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm…

Nhờ làm tốt công tác tư vấn và tuyên truyền nên qua việc khám sức khỏe định kỳ năm 2019 đã có 20,6% công nhân đạt sức khỏe loại 1, 60,5% đạt sức khỏe loại 2 và 18,9% đạt sức khỏe loại 3, không có công nhân nào bị sức khỏe loại 4 trở lên.

Trong những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nhân lực, nhưng cán bộ, công nhân viên Trung tâm y tế Công ty TNHH MTV Cao su Chư Pah đã không ngừng nỗ lực thực hiện tốt công tác khám và chữa bệnh cho công nhân công ty và người dân ở trong huyện.

                                                    NGUYỄN THANH HẢI