Tháng Năm 26, 2019

Hạnh phúc người thợ cạo

Hạnh phúc người thợ cạo Mẹ đi trong sớm ban mai Giữa rừng giữa núi hai vai đôi thùng Mủ đầy một gánh ung dung Nụ cười mùa cạo nụ cười mẹ yêu Mẹ về

Hạnh phúc người thợ cạo

Hạnh phúc người thợ cạo Mẹ đi trong sớm ban mai Giữa rừng giữa núi hai vai đôi thùng Mủ đầy một gánh ung dung