CTCP cao su Phước Hòa thu mua gần 20.000 tấn mủ trong năm 2018

CSVN – Báo cáo tại Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2019, Công ty CPCS Phước Hòa, tổ chức ngày 28/3, cho thấy năm 2018 công ty đã khai thác được trên 13.000 tấn mủ quy khô, đạt trên 100% kế hoạch.
Đồng chí Lê Phi Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty CPCS Phước Hòa trao Cờ thi đua cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.
Đồng chí Lê Phi Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty CPCS Phước Hòa trao Cờ thi đua cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Năng suất vườn cây bình quân đạt trên 2 tấn/ha, tiếp tục duy trì năm thứ 9 liên tiếp là thành viên CLB 2 tấn thuộc VRG. Các nông trường, công ty con trực thuộc công ty đều đạt và vượt kế hoạch năm 2018.

Đặc biệt, năm 2018 là năm thứ 8 liên tục công ty có sản lượng thu mua trên 10.000 tấn. Cụ thể, năm qua công ty thu mua gần 20.000 tấn mủ, đạt 118,36% kế hoạch, cũng là năm thứ 2 thu mua trên 15.000 tấn. Sản lượng chế biến và tiêu thụ đạt trên 31.000 tấn mủ thành phẩm các loại, giá bán bình quân 32,97 triệu đồng/tấn.

VŨ PHONG