Cao su Đồng Phú chia cổ tức 50%

CSVNO – Ngày 23/4, Công ty CP Cao su Đồng Phú (DPR) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Công ty đã chia cổ tức 50%.
Quang cảnh đại hội
Quang cảnh đại hội

Báo cáo tại đại hội, ông Mai Huỳnh Nhật – Chủ tịch HĐQT Công ty cho biết, năm 2018, tuy lợi nhuận từ mủ cao su có giảm nhẹ so với năm 2017 do giá bán mủ cao su giảm mạnh, nhưng nhìn chung tổng lợi nhuận vẫn tăng 26,83% so với năm trước. Đóng góp vào sự gia tăng này là sự tăng mạnh của lợi nhuận từ hoạt động bán cây cao su thanh lý (tăng gần 160% so với năm 2017). Các nguồn thu nhập khác trong năm 2018 cũng tăng 162% so với năm 2017.

Ông Mai Huỳnh Nhật - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo tại đại hội
Ông Mai Huỳnh Nhật – Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo kết quả SXKD tại đại hội

Cụ thể, năng suất khai thác bình quân năm đạt 2,1 tấn/ha; là năm thứ 13 liên tiếp công ty nằm trong Câu lạc bộ 2 tấn của Tập đoàn. Sản lượng khai thác đạt 13.654 tấn (vượt 5,03% so với kế hoạch). Tổng doanh thu 882,425 tỷ đồng (vượt 12,89% KH); lợi nhuận trước thuế đạt 306,762 tỷ đồng (vượt 24,82% KH); lợi nhuận sau thuế đạt 245,823 tỷ đồng (vượt 19,66% KH). Thu nhập bình quân 7,9 triệu đồng/người/tháng (vượt 1,28% KH).

Chủ trì đại hội
Chủ trì đại hội

Phát huy những thành tích đạt được, năm 2019, Cao su Đồng Phú phấn đấu đạt các chỉ tiêu, như: khai thác sản lượng 12.300 tấn mủ cao su (năng suất vườn cây trên 2,02 tấn/ha), tổng doanh thu 728,534 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 229,789 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đạt trên 7,5 triều đồng/người/tháng. Tỷ lệ chia cổ tức từ 50% trở lên.

Cổ đông phấn khởi khi công ty chia cổ tức 50%
Cổ đông phấn khởi khi công ty chia cổ tức 50%

“Năm 2019, công ty sẽ đưa Nhà máy mủ tờ Tân Hưng vào hoạt động chính thức. Hoàn thành các thủ tục thành lập Chi nhánh Chế biến Gỗ Cao su Đồng Phú trực thuộc công ty. Mở rộng liên kết đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để giúp đỡ các công ty con hoàn thành thắng lợi các kế hoạch phát triển, nhằm tận dụng nội lực để xây dựng công ty phát triển mở rộng và bền vững” – TGĐ Cao su Đồng Phú Hồ Cường, cho biết.

Ông Hồ Cường - TGĐ Cao su Đồng Phú báo cáo các hoạt động của công ty trong năm 2019
Ông Hồ Cường – TGĐ Cao su Đồng Phú báo cáo các hoạt động của công ty trong năm 2019

Phát biểu tại đại hội, ông Lê Thanh Tú – Phó TGĐ VRG đánh giá cao sự đoàn kết gắn bó, tinh thần trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo cố gắng khắc phục khó khăn của toàn thể CB.CNVC LĐ công ty. “Năm 2019 sẽ tiếp tục có những diễn biến khó lường đối với tình hình kinh tế thế giới, cũng như thị trường cao su. Với tầm nhìn xuyên suốt và quyết tâm cao của ban lãnh đạo, cùng với sự đồng lòng chung sức của CNVC LĐ, tôi tin tưởng rằng Công ty CP Cao su Đồng Phú sẽ vững vàng vượt qua những thách thức và gặt hái những thành công trong thời gian tới” – ông Tú nhận định.

Ông Lê Thanh Tú – Phó TGĐ VRG đánh giá cao tất cả các mặt hoạt động của công ty
Ông Lê Thanh Tú – Phó TGĐ VRG đánh giá cao tất cả các mặt hoạt động của công ty

TRẦN HUỲNH – VŨ PHONG