Cao su Bảo Lâm: Phấn đấu khai thác 1.400 tấn mủ      

CSVNO – Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CPCS Bảo Lâm, các cổ đông đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019. Trong đó, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tiết giảm suất đầu tư; Nâng cao đời sống cho NLĐ; Phát triển sản xuất gắn bó với bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn công ty.

Trao thưởng cho công nhân xuất sắc tại Đại hội.
Trao thưởng cho công nhân xuất sắc tại Đại hội.

Năm 2019, công ty được giao chỉ tiêu khai thác 1.400 tấn, năng suất bình quân 1,55 tấn/ha, giá bán được giao 31 triệu đồng/tấn. doanh thu hơn 45 tỷ đổng, lợi nhuận phấn đấu đạt  hơn 1,7 tỷ đồng/tấn.

Bên cạnh các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty còn quan tâm đến đời sống cho NLĐ. Các chế độ, chính sách được thực hiện đảm bảo và kịp thời. Năm nay công tiếp tục bồi dưỡng lao động có trình độ khai thác để đáp ứng kế hoạch khai thác mủ. Tăng cường các biện pháp tăng năng suất lao động, để tăng thêm thu nhập cho NLĐ tại công ty. Phấn đấu thu nhập bình quân toàn công ty đạt trên 6,2 triệu đồng/người/tháng. Hỗ trợ con em của những gia đình công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

MINH NHIÊN