Cao su Dầu Tiếng thưởng 20 triệu đồng cho 3 tập thể

CSVNO – Tại Hội nghị giao ban định kỳ tháng 3/2019, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã khen thưởng cho Ban thu mua mủ cao su tiểu điền 10 triệu đồng do thực hiện tốt công tác thu mua quý 1 năm 2019 và khen thưởng 10 triệu đồng cho 2 Nông trường Cao su Đoàn Văn Tiến và Nông trường Cao su Minh Thạnh đã thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ năm 2019, mỗi đơn vị được thưởng 5 triệu đồng.
Ông Lê Thanh Hưng – Bí thư Đảng ủy, TGĐ công ty trao thưởng cho Ban thu mua mủ cao su tiểu điền và các nông trường.
Ông Lê Thanh Hưng – Bí thư Đảng ủy, TGĐ công ty trao thưởng cho Ban thu mua mủ cao su tiểu điền và các nông trường.

Đến hết tháng 3/2019, Công ty đã khai thác được 4.539 tấn/26.600 tấn, đạt tỷ lệ 17,07%; thu mua mủ cao su tiểu điền 3.791 tấn/13.000 tấn, đạt tỷ lệ 29,16%; chế biến được 9.361 tấn/39.600 tấn, đạt tỷ lệ 23,64%; tiêu thụ 8.905 tấn/39.600 tấn, đạt tỷ lệ 22,49%; tổng doanh thu 380 tỷ đồng, trong đó doanh thu cao su 288 tỷ đồng, đạt 21,03% kế hoạch; tổng lợi nhuận trước thuế 88,5 tỷ đồng, đạt 11,40% kế hoạch; thu nhập bình quân 2 tháng đầu năm 2019 đạt 8,55 triệu đồng/công nhân/tháng, tăng 20,9% so cùng kỳ năm trước.

Theo đánh giá của Lãnh đạo Công ty: Trong quý 1 năm 2019, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định, nhiệm vụ trọng tâm là tập trung cho công tác khai thác, thu mua mủ cao su tiểu điền, chế biến, tiêu thụ sản phẩm cao su.

Đặc biệt là công tác phòng chống cháy nổ trên vườn cây cao su trong cao điểm của mùa khô. Các chế độ chính sách và thu nhập tiền lương của công nhân lao động được giải quyết đầy đủ, kịp thời. Tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công nhân lao động trong toàn Công ty ổn định, tâm trạng phấn khởi, tin tưởng vào sự quản lý điều hành của lãnh đạo Công ty, an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

VĂN HẢI