Khối Campuchia 1 thi đua hoàn thành vượt mức sản lượng 36.200 tấn

CSVNO – Ngày 4/4, tại Công ty CP Cao su Tân Biên Kampong Thom, Khối thi đua số 8 – Khối Campuchia 1 đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019. Cao su Phước Hòa Kampong Thom làm khối trưởng và Tân Biên Kampong Thom làm khối phó năm 2019.
Các đơn vị quyết tâm hoàn thành kế hoạch đề ra
Các đơn vị quyết tâm hoàn thành kế hoạch đề ra

Khối thi đua Campuchia 1 gồm 8 công ty: Bà Rịa Kampong Thom, Phước Hòa Kampong Thom, Tân Biên Kampong Thom, Chư Sê Kampong Thom, Bean Heack Kampong Thom, C.R.C.K, Me Kông Kampong Thom và Tây Ninh Siêm Riệp.

Tổng diện tích cao su quản lý của Khối là 52.915 ha, trong đó vườn cây KTCB là 30.359 ha. Trong năm 2018, có 7 công ty đã khai thác với tổng diện tích 22.555 ha (Tây Ninh – Siêm Riệp chưa khai thác). Sản lượng thực hiện 26.158/22.600 tấn (vượt 15,74% KH).

8 công ty Khối Campuchia 1 ký kết giao ước thi đua năm 2019
8 công ty Khối Campuchia 1 ký kết giao ước thi đua năm 2019

Trước khó khăn của ngành cao su về thị trường tiêu thụ, giá bán thấp, mỗi công ty thành viên trong Khối đều cố gắng linh hoạt, nhạy bén trong việc tiêu thụ sản phẩm nhằm ổn định tình hình tài chính, duy trì hoạt động của đơn vị. Giá bán bình quân cao nhất 29,73 triệu đồng/tấn; giá bán thấp nhất 22,52 triệu đồng/tấn.

Vấn đề biến động lao động luôn là khó khăn chung của các đơn vị. Để đảm bảo duy trì nguồn lao động cho việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất, các công ty luôn chủ động tìm nguồn cung cấp lao động để thu tuyển, đào tạo, bố trí thay thế kịp thời. Việc thực hiện chế độ cạo D4 phần nào cũng giảm bớt áp lực về nhu cầu lao động khai thác cho các công ty.

Khối Campuchia thích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ
Khối Campuchia thích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ

Ông Nguyễn Văn Luyến – TGĐ Cao su Phước Hòa Kampong Thom, đơn vị khối trưởng, báo cáo tại hội nghị: “Lao động bình quân trong năm 2018 của khối là 5.843 người, trong đó công nhân trực tiếp người Campuchia là 5.218 người. Mặc dù do tiết giảm chi phí suất đầu tư, lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh chưa cao nhưng các đơn vị vẫn cố gắng đảm bảo mức thu nhập từ tiền lương cho người lao động. Tiền lương bình quân của công nhân trực tiếp sản xuất trên 5,4 triệu đồng/người/tháng”.

Ông Nguyễn Văn Luyến – TGĐ Cao su Phước Hòa Kampong Thom, đơn vị khối trưởng, báo cáo tại hội nghị
Ông Nguyễn Văn Luyến – TGĐ Cao su Phước Hòa Kampong Thom, đơn vị khối trưởng, báo cáo tại hội nghị

Bên cạnh đó, khối thường xuyên tổ chức các hoạt động VHVN-TDTT để nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động. Nhìn chung đời sống của người lao động ngày càng được nâng cao cả vật chất lẫn tinh thần.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Khối Campuchia 1 đã ký kết giao ước thi đua hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019. Cụ thể: chăm sóc tốt 22.463 ha vườn cây KTCB. Hoàn thành kế hoạch khai thác 30.446 ha với sản lượng 36.200 tấn; bình quân: 1,18 tấn/ha. Nâng cao chất lượng, làm tốt công tác tiêu thụ sản phẩm, duy trì ổn định tình hình tài chính tại mỗi đơn vị. Tích cực chăm lo tốt đời sống người lao động. Giữ vững tình ANCT-TTATXH, tuyên truyền công nhân ý thức bảo vệ tài sản và tố giác tội phạm.

TRẦN HUỲNH