Cao su Bà Rịa Kampong Thom ra quân mùa cạo mới

CSVNO – Ngày 1/4, Công ty CP Cao su Bà Rịa Kampong Thom đã tổ chức ra quân khai thác mủ năm 2019. Năm nay, công ty đưa vào khai thác 5.276,157 ha/5.394,649 ha, sản lượng Tập đoàn giao 7.500 tấn, công ty phấn đấu đạt 8.886 tấn (vượt 18,5% KH).
Một buổi tập huấn chuẩn bị mùa cạo cho công nhân mới tuyển
Một buổi tập huấn chuẩn bị mùa cạo cho công nhân mới tuyển

Vào cuối tháng 3/2019, Công ty CP Cao su Bà Rịa – Kampong Thom đã có những cơn mưa giông đầu mùa, với tổng lượng mưa đo được 64 ml, làm cho độ ẩm cao cùng với tầng lá vườn cây đã ổn định. “Đến thời điểm hiện tại đã có 3 cơn mưa, so với năm ngoái, thời tiết đầu mùa cạo năm nay thuận lợi hơn. CB.CNV LĐ phấn khởi, chung sức thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra” – ông Nguyễn Văn Dương – Giám đốc NT Ou Tuek Thla, cho biết.

Thời tiết đầu mùa cạo năm nay thuận lợi hơn so với năm ngoái
Thời tiết đầu mùa cạo năm nay thuận lợi hơn so với năm ngoái

Để thực hiện được kế hoạch sản lượng đề ra, ngay từ đầu năm công ty đã tổ chức thu tuyển và đào tạo tay nghề cho công nhân gần đủ số lượng nhu cầu lao động năm cạo 2019. Tới thời điểm hiện tại là 885/915 người, đồng thời 2 nông trường đã tổ chức chia phần cây cho công nhân bốc thăm sớm và tiến hành trang bị vật tư vườn cây, để khi đưa vào cạo là tận thu được mủ.

Công nhân NT Ou Tuek Thla phấn khởi trong ngày đầu ra quân
Công nhân NT Ou Tuek Thla phấn khởi trong ngày đầu ra quân

NGUYỄN DƯƠNG – TUỆ LINH