Thu nhập bình quân Cơ khí Cao su trên 12 triệu đồng/người/tháng

CSVNO – Năm 2018 Công ty Cp Cơ khí Cao su đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, nâng mức thu nhập bình quân của người lao động trong toàn công ty lên trên 12 triệu đồng/người/tháng.  
Quang cảnh đại hội
Quang cảnh đại hội

Năm 2018, doanh thu công ty đạt trên 112 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 5,106 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động  đạt trên 12 triệu đồng /người/tháng. Với những kết quả trên, công ty đã quyết định chia cổ tức cho cổ đông là 8% trên mệnh gíá cổ phiếu. Đó là kết quả tại Đại Hội đồng Cổ đông thường niên được tổ chức ngày 27/3.

Cổ đông tham gia góp ý kiến cho đại hội
Cổ đông tham gia góp ý kiến cho đại hội

Theo nhận xét của một số cổ đông tại phiên thảo luận hội nghị, thì đây là một sự nỗ lực rất lớn của tập thể CB CNV LĐ công ty. Sự chủ động sáng tạo của đội ngũ kỹ sư, công nhân lao động lành nghề, đã tiếp cận thị trường, tìm kiếm đơn hàng, áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Mở rộng thị trường, tìm kiếm đơn hàng trong nước và nước ngoài Lào và Campuchia, tiếp cận và tham gia các dự án thiết kế thiết bị chế biến mủ ngoài ngành.

Cổ đông biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội
Cổ đông biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội

HĐQT công ty cũng đã thống nhất, đề ra  những biện pháp, phương án SXKD trong năm 2019 là tiếp tục nghiên cứu về tự động hóa, ứng dụng các kỹ thuật mới vào chế tạo máy móc thiết bị. Từ đó nâng cao hơn nữa khả năng cạnh tranh, tăng năng suất, giảm tiêu hao nhiên liệu, phát triển sản xuất cơ khí đa dạng. Chủ động hơn nữa trong công tác sắp xếp và sử dụng hiệu quả các nguồn lực hiện có, nâng cao điều kiện làm việc và tạo môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động, nhất là công nhân sản xuất tại các xưởng.                                                                                                                           VŨ PHONG