Tuyên dương 30 ĐVTN tiêu biểu xuất sắc

CSVN – Tại Lễ tuyên dương đoàn viên tiêu biểu trong phong trào “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi” và phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, do ĐTN Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh – Cụm trưởng Cụm thi đua số 4 thuộc Tỉnh đoàn Bình Phước, tổ chức ngày 1/3, có 30 ĐVTN tiêu biểu xuất sắc được tôn vinh.
Đ/c Nguyễn Trường Hải - Cụm trưởng Cụm thi đua số 4, Bí thư ĐTN Cao su Lộc Ninh và đ/c Hạ Thị Anh Đào – UV.BTV ĐTN VRG trao khen thưởng cho đoàn viên.
Đ/c Nguyễn Trường Hải – Cụm trưởng Cụm thi đua số 4, Bí thư ĐTN Cao su Lộc Ninh và đ/c Hạ Thị Anh Đào – UV.BTV ĐTN VRG trao khen thưởng cho đoàn viên.

Đ/c Nguyễn Trường Hải – Cụm trưởng Cụm thi đua số 4, Bí thư ĐTN Cao su Lộc Ninh, cho biết, qua 2 năm thực hiện phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, Cụm thi đua số 4 có 380 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của ĐVTN được ứng dụng vào thực tiễn, góp phần tiết giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất lao động, làm lợi hàng tỷ đồng cho các đơn vị mỗi năm.

Trong số đó, có 2 sáng kiến được tuyên dương tại Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc lần thứ X; 1 sáng kiến đạt giải nhì Giải thưởng “Sáng tạo xanh” toàn quốc năm 2018. Ngoài ra, còn có 6 công trình, sản phẩm sáng tạo đạt giải cấp tỉnh; 9 công trình, sản phẩm đạt giải cấp thị xã, huyện và hơn 300 sáng kiến, giải pháp được khen thưởng cấp cơ sở.

THƯ NGUYỄN