Tiết kiệm trên 3,8 tỷ đồng nhờ giảm sử dụng hóa chất

CSVN – Một trong những giải pháp nâng cao hiệu quả SXKD và hướng tới sản xuất phát triển bền vững, Cao su Dầu Tiếng đã tiến hành thực hiện giảm thiểu tối đa việc sử dụng hóa chất trong xử lý nước thải tại các nhà máy chế biến và xây dựng hệ thống ISO 14001 gắn liền quản lý sản xuất với quản lý môi trường.

Giảm sử dụng hóa chất trong xử lý nước thải giúp công ty tiết giảm chi phí và góp phần bảo vệ môi trường. Ảnh: Vũ Phong
Giảm sử dụng hóa chất trong xử lý nước thải giúp công ty tiết giảm chi phí và góp phần bảo vệ môi trường. Ảnh: Vũ Phong

Nhiều giải pháp giảm tối đa hóa chất

Để giảm tối đa việc sử dụng hóa chất trong quy trình xử lý nước thải, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng thực hiện nhiều giải pháp. Công ty kiểm soát phát sinh nguồn thải, hạn chế mủ vào hệ thống xử lý nước thải. Kiểm soát đánh đông giảm nồng độ ô nhiễm trong nguồn thải bằng điều chỉnh pH và thời gian để mủ đông tụ hoàn toàn. Sử dụng lưới chắn nhiều lớp, vớt mủ thường xuyên từ nguồn phát sinh đến đầu vào hệ thống xử lý nước thải. Tận dụng hồ chứa nước thải, bể gạn để mủ trong nước thải có đủ thời gian đông tụ tự nhiên…

Việc giảm tối đa sử dụng hóa chất trong xử lý nước thải, giúp công ty tiết kiệm được chi phí sử dụng hóa chất ở khâu tuyển nổi, tận thu được phần lớn lượng mủ có trong nước thải, đơn giản hóa công tác vận hành hệ thống, giảm sự tiếp xúc và ảnh hưởng của hóa chất đến sức khỏe công nhân vận hành.

Từ năm 2015 đến 2018, chi phí tiết kiệm được khi giảm thiểu hóa chất sử dụng trong xử lý nước thải tại công ty trên 3,8 tỷ đồng. Hơn nữa, việc vận hành xử lý nước thải không sử dụng hóa chất tại bể tuyển nổi nhưng vẫn đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, nước thải đạt tiêu chuẩn cột A theo QCVN 01- MT:2005/BTNMT.

Xây dựng hệ thống ISO 14001

Giữa năm 2011, Cao su Dầu Tiếng kết hợp tổ chức QMS tiến hành xây dựng hệ thống quản lý môi trường trong toàn công ty và được tích hợp vào hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 hình thành hệ thống chất lượng – môi trường để gắn liền việc quản lý sản xuất với quản lý môi trường từ đầu vào nhà máy đến đầu ra cuối cùng là nước thải.

Qua gần 2 năm thực hiện, cuối năm 2012, tổ chức QMS Certification Services Autralia tiến hành đánh giá và đến đầu năm 2013 hệ thống quản lý môi trường của công ty được cấp chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14001:2014. Hiện nay hệ thống quản lý chất lượng môi trường của công ty đã được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015.

Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 mang lại cho công ty nhiều lợi ích. Đó là, giúp công ty quản lý và kiểm soát được các hệ thống xử lý nước thải, kiểm soát việc sản xuất thông qua việc hạn chế xả thải như đánh đông mủ cho hiệu quả, giảm các hóa chất theo nước serum ra hồ xử lý, tiết kiệm được hóa chất đánh đông, hóa chất xử lý nước thải, quản lý được nguồn nước cấp và nước thải.

Ngoài ra, công ty kiểm soát được việc sử dụng điện, nước, giấy in, mực in… để giảm việc lãng phí. Quản lý và kiểm soát việc thu gom chất thải rắn như phân loại chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại và chất thải thông thường. Xây dựng hệ thống quan trắc tự động. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, CNV về giữ gìn môi trường xanh, sạch trong khu vực làm việc.

Ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng cam kết SXKD gắn với bảo vệ môi trường để phát triển bền vững. Do đó, công ty đề ra chính sách chất lượng – môi trường, thể hiện sự quan tâm đến việc sản xuất bền vững, bảo vệ môi trường cộng đồng. Chính sách gồm 4 nội dung: Chất lượng sản phẩm ổn định, đáp ứng đúng cam kết với khách hàng; SXKD gắn liền bảo vệ môi trường để phát triển bền vững; chất lượng đảm bảo hài hòa lợi ích cộng đồng, khách hàng, công ty và đối tác; hệ thống thường xuyên được cải tiến nâng cao hiệu quả quản lý.

TRÍ DŨNG