Cao su Phước Hòa chia cổ tức 20%

CSVNO – Năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể CBCNV Công ty CPCS Phước Hòa đã hoàn thành và vượt các kế hoạch SXKD. Tổng doanh thu đạt 1.664,86 tỷ đồng, vượt hơn 6,2% KH, chia cổ tức 20%/mệnh giá… Thông tin tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức sáng 26/3. 
Quang cảnh đại hội
Quang cảnh đại hội

Năm qua, tình hình sản xuất của công ty gặp không ít khó khăn như thời tiết bất thường đầu năm nắng nóng kéo dài, cuối năm bão nhiều làm ảnh hưởng vườn cây, gần 500 lao động nghỉ việc làm ảnh hưởng đến sản lượng khai thác, giá bán mủ liên tục giảm sâu…Tuy nhiên nhờ sự lãnh đạo của HĐQT, Ban TGĐ cùng với sự nỗ lực của toàn thể CBCNV đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu VRG giao.

Ông Nguyễn Văn Tược - TGĐ công ty báo cáo các kết quả SXKD 2018
Ông Nguyễn Văn Tược – TGĐ công ty báo cáo các kết quả SXKD 2018
Đại biểu và cổ đông tham dự đại hội
Đại biểu và cổ đông tham dự đại hội

Cụ thể, công ty khai thác được 13.109,58 tấn mủ quy khô, đạt 100,84% KH, thu mua 19.884,57 tấn, đạt 118,36 % KH, là năm thứ 8 công ty có sản lượng thu mua trên 10.000 tấn, năm thứ 2 thu mua trên 15.000 tấn. Sản lượng chế biến đạt 31.435,63 tấn mủ thành phẩm các loại. Tiêu thụ 31.453,07 tấn, giá bán bình quân 32,97 triệu đồng/tấn. Tổng doanh thu công ty mẹ 1.664,86 tỷ đồng, đạt 106,27% KH; Lợi nhuận sau thuế đạt 518,31 tỷ đồng (145,28% KH); Tổng doanh thu hợp nhất 2.143,55 tỷ đồng. Thu nhập bình quân 8,6 triệu đồng/người/tháng. Nộp ngân sách 202,42 tỷ đồng. Chia cổ tức 20%/mệnh giá. Hoạt động và các dự án đầu tư tại các công ty con đều khả quan.

Ông Lê Thanh Tú - Phó TGĐ VRG phát biểu chỉ đạo đại hội
Ông Lê Thanh Tú – Phó TGĐ VRG phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Lê Thanh Tú – Phó TGĐ VRG đã ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của toàn thể CBCNV công ty đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu KH năm. Ông Tú cũng nhấn mạnh, thông tin giá cổ phiếu của công ty đã tăng 2 lần từ sau Tết đến nay, những chỉ số đó là một động lực, niềm vui đối với các cổ đông. Đó cũng là áp lực, thách thức của công ty trong năm 2019 và những năm tiếp theo để đáp ứng sự kỳ vọng, tin tưởng của các cổ đông vào sự điều hành có hiệu quả của ban lãnh đạo.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, công ty đã đạt được những kết quả cao, là một trong những điểm sáng đóng góp vào sự phát triển của tập đoàn. Đứng trước những khó khăn thách thức trong sản xuất nông nghiệp, công ty vẫn đạt được những con số nổi bật, tạo niềm tin cho các cổ đông, vì bảo đảm được lợi ích. Với tầm nhìn phát triển, phát huy hiệu quả sử dụng đất, doanh thu khả quan từ các KCN… đã tạo ra nhiều triển vọng.

Tin tưởng với truyền thống đoàn kết, cộng với sự điều hành có hiệu quả, CBCNV tâm huyết công ty sẽ tiếp tục hoàn thành và vượt các KH SXKD năm 2019 và những năm tiếp theo, xứng đáng là 1 trong những lá cờ đầu của VRG.

Các cổ đông quan tâm đến tình hình hoạt động của công ty
Các cổ đông quan tâm đến tình hình hoạt động của công ty

Tính đến 14/2, tổng số cổ đông công ty là 2.495 cổ đông, với tổng số cổ phần 135.499.198 cổ phần. Tổng số vốn điều lệ của công ty là 813 tỷ đồng, chia thành 81.300.000 cổ phần.

Các cổ đông đều rất quan tâm và hài lòng với kết quả đạt được và tin tưởng vào sự lãnh đạo có hiệu quả của công ty. Các cổ đông đều chú ý đến các hoạt động đầu tư và hướng phát triển của công ty trong tương lai, đặc biệt là kỳ vọng vào sự thoái vốn ở Nam Tân Uyên (NTC), bàn giao đất NTC (355ha) và VSIP (691ha)… cổ phiếu cao su Phước Hòa (mã CK: PHR) sẽ tăng. Diễn biến cổ phiếu PHR trên thị trường chứng khoán vẫn hết sức khả quan, giá CP hiện nay của công ty khoảng 47.800 đồng/CP.

Cổ đông biểu quyết thông qua các chỉ tiêu KH 2019
Cổ đông biểu quyết thông qua các chỉ tiêu KH 2019

Tại đại hội, các cổ đông cũng biểu quyết thông qua các chỉ tiêu KH SXKD năm 2019, cụ thể: Sản lượng khai thác 11.700 tấn, thu mua 12.500 tấn. Tiêu thụ 27.268 tấn; Giá bán 33,45 triệu đồng/tấn. Tổng doanh thu 2.192,47 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 1.246,39 tỷ đồng; Chia cổ tức ≥ 40%/mệnh giá.

Đại hội cũng thông qua báo cáo về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trương Văn Quanh – UV HĐQT kiêm Phó TGĐ (nghỉ hưu) và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế là ông Huỳnh Kim Nhựt – TGĐ Công ty CP KCN Tân Bình.

MINH TÂM. ẢNH: VŨ PHONG