Tháng Ba 26, 2019

Cao su Phước Hòa chia cổ tức 20%

CSVNO – Năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể CBCNV Công ty CPCS Phước Hòa đã hoàn thành và vượt các kế hoạch SXKD.

“Cây sáng kiến” của Cao su Phước Hòa

CSVN – Đó là anh Lý Minh Kha – nhân viên kỹ thuật, Nhà máy chế biến Cua Paris, Xí nghiệp CKCB&XD, Công ty CPCS Phước Hòa. Với những sáng kiến hữu ích mang lại,

Xứng danh anh hùng lao động

CSVN – Công ty Cao su Chư Sê được thành lập theo quyết định số 71/TCCB-QĐ ngày 17 tháng 8 năm 1984 của Tổng Cục Cao su (nay là VRG) trên cơ sở bộ khung

Các đồn điền cao su ra đời

CSVN – Năm 1890, tức là chỉ 2 năm sau khi ban hành Nghị định thành lập các đồn điền trên đất “vô chủ”, trong cả nước, bọn thực dân đã chiếm được 10.900 hécta,

Xứng danh anh hùng lao động

CSVN – Công ty Cao su Chư Sê được thành lập theo quyết định số 71/TCCB-QĐ ngày 17 tháng 8 năm 1984 của Tổng Cục

Các đồn điền cao su ra đời

CSVN – Năm 1890, tức là chỉ 2 năm sau khi ban hành Nghị định thành lập các đồn điền trên đất “vô chủ”, trong