Ông Nguyễn Ngọc Thạch giữ chức Tổng biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam

CSVNO – Ngày 27/2, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thạch, Phó Tổng biên tập giữ chức Tổng biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam.
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường trao quyết định cho ông
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường trao quyết định cho ông Nguyễn Ngọc Thạch

Cùng ngày 27/2, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cũng trao quyết định nghỉ hưu cho ông Nguyễn Mạnh Thường, Tổng biên tập.

Ông Trần Ngọc Thuận - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG tặng hoa cho ông Nguyễn Ngọc Thạch.
Ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG tặng hoa cho ông Nguyễn Ngọc Thạch.
Ông Trần Ngọc Thuận - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG tặng hoa cho ông Nguyễn Ngọc Thạch
Ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG tặng hoa cho ông Nguyễn Mạnh Thường

P.V