Cao su Dầu Tiếng thưởng 8 nông trường vượt kế hoạch tháng 1/2019.

CSVNO – Vừa qua, Ban TGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã khen thưởng 40 triệu đồng cho 8 nông trường có thành tích hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng khai thác mủ trong tháng 1 năm 2019.
Ông Lê Thanh Hưng – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng trao thưởng cho các đơn vị hoàn thành vượt mức KH sản lượng tháng 1/2019.
Ông Lê Thanh Hưng – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng trao thưởng cho các đơn vị hoàn thành vượt mức KH sản lượng tháng 1/2019.

Theo đó, 8 nông trường đã xuất sắc hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng khai thác mủ trong tháng 1/2019 với tỉ lệ từ 10% trở lên được khen thưởng gồm: An Lập, Bến Súc, Đoàn Văn Tiến, Long Hòa, Minh Thạnh, Minh Tân, Thanh An và Trần Văn Lưu, mỗi đơn vị được thưởng 5 triệu đồng.

Trong tháng 1/2019, công ty đã khai thác được hơn 3.196 tấn mủ cao su, đạt 12% kế hoạch năm (26.600 tấn), hàm lượng bình quân cao su khô 29,71%. Tỷ lệ mủ tạp trong tháng 1 đạt 22,9%.

Công ty đã chế biến được hơn 7.000 tấn mủ thành phẩm các loại, đạt 17,74% kế hoạch (39.600 tấn), tiêu thụ được 3.266,64 tấn, đạt 8,25% kế hoạch năm, tổng doanh thu 155,9 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu cao su hơn 103 tỷ đồng, giá bán bình quân đạt 31,53 triệu đồng/tấn, tổng lợi nhuận đạt 49,15 tỷ đồng.

VIỆT QUANG