Còn sức khỏe là còn gắn bó

CSVN Xuân – Đã có nhiều người hỏi tôi vì̀ sao là̀m công nhân cao su hơn 20 năm rồi mà̀ chưa nghỉ̉ để̉ hưở̉ng chế độ̣. Vớ́i tôi, tôi chưa bao giờ có ý́ nghĩ̃ dù chỉ̉ là̀ thoá́ng qua là̀ sẽ̃ nghỉ̉ việc giữa chừ̀ng hay nghỉ̉ vì̀ bất cứ́ lý́ do gì̀ đi chăng nữa. Chỉ̉ đơn giản là̀ có lẽ̃ tôi đã quá́ yêu ngà̀nh cao su, quá́ yêu công việc mà̀ mì̀nh gắ́n bó cả cuộ̣c đời. Khi nà̀o còn sứ́c khỏe thì̀ khi đó tôi vẫ̃n là̀ người củ̉a ngà̀nh cao su.
Chị Mai Thị Liên (bên phải) chia sẻ về nghề với phóng viên. Ảnh: Ân Châu
Chị Mai Thị Liên (bên phải) chia sẻ về nghề với phóng viên. Ảnh: Ân Châu

Lên 7 tuổ̉i, tôi theo gia đì̀nh từ̀ Thanh Hóa và̀o Bì̀nh Dương. Ba mẹ tôi ngà̀y đó xa quê hương lập nghiệp vớ́i mong muốn về mộ̣t tương lai tươi sá́ng, lo đủ̉ cá́i ăn cho cả gia đì̀nh và̀ hy vọng cuộ̣c đời củ̉a cá́c con sẽ̃ không thiếu thốn. Và̀ công việc khở̉i đầ̀u cho đến khi tuổ̉i già̀ củ̉a ba mẹ là̀ công nhân cao su. Trong ký́ ứ́c củ̉a tôi thì̀ dù công việc có cự̣c nhọc đến mấy ba mẹ tôi cũng luôn cố gắ́ng hết mì̀nh vì̀ có thu nhập trang trải sinh hoạ̣t gia đì̀nh. Anh em chúng tôi thời đi học cứ́ tranh thủ̉ thời gian đượ̣c nghỉ̉ là̀ ra lô phụ ba mẹ. Có lẽ̃ tôi yêu cây cao su từ̀ dạ̣o ấy.

Lớ́n lên, tôi nối nghiệp ba mẹ xin và̀o là̀m công nhân cao su. Gia đì̀nh có 7 anh chị̣ em thì̀ đều là̀m trong ngà̀nh cao su, đến nay 5 người đã nghỉ̉ hưu còn lạ̣i 2 chị̣ em đang là̀m ở̉ Nông trường Nhà̀ Nai, Công ty CPCS Phướ́c Hòa. Không những vậy, gia đì̀nh tôi cũng có con chá́u là̀m trong ngà̀nh, kể̉ ra cũng có truyền thống 3 đời là̀m công nhân cao su.

Nghề công nhân cao su như ăn và̀o má́u thị̣t củ̉a chúng tôi rồi, mùa nghỉ̉ cạ̣o ở̉ nhà̀ là̀ thấy nhớ́ nghề lắ́m. Cao su nuôi chúng tôi khôn lớ́n, cho chúng tôi cuộ̣c sống ổ̉n đị̣nh, chăm lo cho con cá́i học hà̀nh tử tế. Và̀ cao su cho chúng tôi biết thế nà̀o là̀ tì̀nh yêu ngà̀nh yêu nghề. Thời kỳ giá́ mủ̉ đỉ̉nh cao năm 2011, 2012, vợ̣ chồng tôi tích cóp để̉ xây nhà̀, mua xe, mua đất trồng cao su. Đến nay gia đì̀nh có 5 ha cao su.

Là̀m nông nghiệp phải phụ thuộ̣c và̀o nhiều yếu tố, trong đó giá́ cả thị̣ trường và̀ thời tiết là̀ hai yếu tố ảnh hưở̉ng nhiều nhất đến tì̀nh hì̀nh sản xuất củ̉a đơn vị̣. Có thăng trầ̀m lên xuống thì̀ cũng là̀ lẽ̃ thường tì̀nh, giá́ giảm rồi có thời điể̉m giá́ sẽ̃ lên. Tôi cũng như anh chị̣ em khá́c trong đơn vị̣ không nản chí, bở̉i ngà̀nh cao su mang nghĩ̃a tì̀nh đậm sâu. Lãnh đạ̣o công ty, nông trường rất quan tâm đến công nhân nên mọi người không nản lòng, không hề có suy nghĩ̃ tiêu cự̣c. Cá́c tổ̉ chứ́c đoà̀n thể̉ cũng vậy thường xuyên thăm hỏi, độ̣ng viên, chia sẻ̉ vớ́i anh chị̣ em công nhân. Có lẽ̃ vì̀ vậy mà̀ ngà̀nh cao su là̀ ngà̀nh có truyền thống tiếp nối, đời ba mẹ, đời mì̀nh rồi đời con chá́u.

HÀ KHUÊ