Tháng Hai 7, 2019

Tự hào truyền thống 90 năm vẻ vang

CSVN XUÂN – Năm 2019 là năm kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành cao su (28/10/1929 – 28/10/2019). Trước những thách thức mới của thị trường, của khí hậu thời tiết, nhưng với bề