Cao su Phước Hòa thu mua gần 20.000 tấn mủ

CSVNO – Với những kết quả đạt và vượt trong năm 2018 của Công ty CPCS Phước Hòa, tại Hội nghị tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2018, ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG đã rất ấn tượng và ghi nhận, biểu dương trước kết quả sản xuất kinh doanh năm qua của công ty.
Ông Trần Ngọc Thuận  - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Năm 2018, công ty khai thác được 13.109 tấn mủ quy khô, đạt 100,8% kế hoạch. Thu mua 19.884 tấn, đạt 118% kế hoạch, đây cũng là năm thứ 8 công ty có sản lượng thu mua trên 10.000 tấn. Do quản lý tốt quy trình kiểm soát được chất lượng mủ nên nguyên liệu mủ thu mua được sử dụng chế biến ra thành phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Trong năm công ty tiêu thụ 31.453 tấn, giá bán bình quân 33,6 triệu đồng/tấn, doanh thu cao su các loại đạt 1.046 tỷ đồng.

Trong tình hình giá bán cao su giảm, lãnh đạo công ty đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và toàn thể CBCNV công ty tiết giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động, làm việc hiệu quả, đồng thời thực hiện tốt các biện pháp quản lý giá thành sản phẩm, kiểm soát chi phí trong sản xuất để giảm giá thành, tăng lợi nhuận, đảm bảo thu nhập cho NLĐ.

Lãnh đạo VRG khen thưởng cho các Nông trường về trước kế hoạch năm 2018
Lãnh đạo VRG khen thưởng cho các Nông trường về trước kế hoạch năm 2018

Tổng doanh thu trong năm của công ty đạt 1.718 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 622 tỷ đồng. Tổng quỹ lương thực hiện trong năm đạt 267 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đạt 8,6 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài thu nhập tiền lương, công ty đã phối hợp với bệnh viện đa khoa các huyện thị chăm lo thường xuyên sức khỏe cán bộ công nhân trong địa bàn, tổ chức tốt việc khám sức khỏe cho cán bộ công nhân định kỳ 2 lần trong năm, trong đó đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của lao động nữ. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể duy trì hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thường xuyên nhằm giải trí và nâng cao sức khỏe cho cán bộ công nhân lao động.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2018, bà Nguyễn Thị Kim Oanh – Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương đã biểu dương và chúc mừng những kết quả của công ty đạt được trong năm 2018. Đồng thời, đề nghị bước sang năm 2019 công ty tiếp tục chủ động trong điều hành quản lý để hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả và chăm lo tốt đời sống cho NLĐ.

Năm 2019, xác định tình hình ngành cao su vẫn còn khó khăn, giá bán đang ở mức thấp, công ty cần tính toán chi phí để đạt được lợi nhuận trên 3 triệu đồng/tấn và chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho hơn 3.200 CBCNV.

Công ty đã đề ra một số chỉ tiêu chính như: khai thác 11.700 tấn, thu mua 12.500 tấn, tiêu thụ 27.268 tấn, tổng doanh thu 1.642 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 696 tỷ đồng. Thu mua phấn đấu đạt và vượt trên 12.500 tấn.

Ông Lê Phi HÙng - Chủ tịch HĐQT Công ty trao phần thưởng cho các đội vượt kế hoạch sản lượng năm 2018
Ông Lê Phi Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty trao phần thưởng cho các đội vượt kế hoạch sản lượng năm 2018

Tham dự Hội nghị, ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG nhấn mạnh: “ Tôi rất ấn tượng trước những kết quả mà Công ty CPCS Phước Hòa đã đạt được trong năm 2018, tất cả các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận… đều đạt là vượt kế hoạch đề ra. Năm 2018, công ty tiếp tục ghi tên mình vào CLB 2 tấn/ha, giữ vững danh hiệu này nhiều năm liền. Ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh công ty đã đảm bảo tốt đời sống cho NLĐ. Có thể nói công ty đã đạt kết quả toàn diện. Năm 2019, dự báo sản lượng cao su cung vượt cầu, vì thế công ty không nên thụ động mà ngay từ đầu năm phải đề ra các giải pháp để tiếp tục phát triển, tăng diện tích tái canh. Đặc biệt quan tâm chăm lo cho NLĐ”.

Lãnh đạo công ty trao phần thưởng cho các tập thể đội.
Lãnh đạo công ty trao phần thưởng cho các tập thể đội.

MINH NHIÊN