Hội nghị Người lao động VRG – công ty cổ phần: Dự kiến vào Quý II/2019

CSVN – Từ quý IV/2018 đến quý I/2019 là thời gian tổ chức hội nghị các đơn vị thành viên. Hội nghị NLĐ VRG – công ty cổ phần dự kiến vào Quý II/2019.
Hội nghị Người lao động năm 2018 Công ty Mẹ - Tập đoàn CNCS VN. Ảnh: Tùng Châu
Hội nghị Người lao động năm 2018 Công ty Mẹ – Tập đoàn CNCS VN. Ảnh: Tùng Châu

Theo kế hoạch liên tịch của VRG và CĐ CSVN về việc tổ chức Hội nghị Người lao động (NLĐ) năm 2019, các đơn vị tổ chức Hội nghị NLĐ đối với các công ty TNHH MTV, công ty cổ phần thành viên và VRG – công ty cổ phần thực hiện theo Nghị định số 149/2018/NĐ – CP ngày 7/11/2018 của Chính phủ ban hành về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc và Hướng dẫn 1755/HD-TLĐ ngày 20/11/2013 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN.

Thời gian tổ chức hội nghị của các đơn vị thành viên từ Quý IV/2018 đến Quý I/2019. Hội nghị NLĐ VRG – công ty cổ phần dự kiến vào Quý II/2019.

P.V