Cao su Chư Sê: Thưởng “nóng” 2 nông trường về đích sớm

CSVNO – Nhằm động viên, khích lệ tinh thần những tập thể và cá nhân nỗ lực hoàn thành kế hoạch (KH) năm 2018, sáng 21/12 ông Bùi Duy Đốc – Phó TGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê đã đến trao số tiền 8 triệu đồng/tập thể cho 2 NT Ia Glai và Ia Tiêm.

 

Phó TGĐ công ty Bùi Duy Đốc trao thưởng cho lãnh đạo NT Ia Tiêm
Ông Bùi Duy Đốc – Phó TGĐ công ty trao thưởng cho lãnh đạo NT Ia Tiêm

Theo đó, NT Ia Glai đã hoàn thành KH sản lượng khai thác 352 tấn mủ vào ngày 10/12, vượt 21 ngày. Đây là năm thứ 2, NT Ia Glai hoàn thành KH sản lượng sớm. Trước đó, năm 2017, NT đã xuất sắc khai thác hoàn thành sản lượng sớm 52 ngày.

 

Trao thưởng cho lãnh đạo NT Ia Glai
Trao thưởng cho lãnh đạo NT Ia Glai

Còn đối với NT Ia Tiêm, một đơn vị đặc thù do diện tích cao su nằm ở cao trình cao, năng suất và sản lượng thấp, những đã nỗ lực khai thác hoàn thành và vượt mức KH sản lượng.

Bằng sự cố gắng phấn đấu của tập thể CB.CNV–LĐ trong năm 2018, NT Ia Tiêm đã có sự bứt phá và vươn lên hoàn thành KH giao khai thác 317 tấn mủ, trước 20 ngày.

 VĂN VĨNH