Đoàn viên thanh niên VRG nhận giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo”

CSVNO – Tại Lễ trao Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2018, diễn ra tại thủ đô Hà Nội vào ngày 16/12, Đoàn Thanh niên (ĐTN) VRG có 1 ĐVTN vinh dự được tuyên dương vì đã có những công trình, sáng tạo tiêu biểu năm 2018.
Anh Lý Minh Kha – đoàn viên Nhà máy Chế biến Cua Paris, Công ty CPCS Phước Hòa nhận bằng khen "Tuổi trẻ sáng tạo"
Anh Lý Minh Kha – đoàn viên Nhà máy Chế biến Cua Paris, Công ty CPCS Phước Hòa nhận bằng khen “Tuổi trẻ sáng tạo”

Anh Lý Minh Kha – đoàn viên Nhà máy Chế biến Cua Paris, Công ty CPCS Phước Hòa với sáng kiến “Làm máng trượt inox từ máy xé thô qua hồ tròn nhỏ”, đã vinh dự là tác giả của 1/28 công trình, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu toàn quốc nhận Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo”.

Anh Lý Minh Kha – đoàn viên Nhà máy Chế biến Cua Paris, Công ty CPCS Phước Hòa
Anh Lý Minh Kha – đoàn viên Nhà máy Chế biến Cua Paris, Công ty CPCS Phước Hòa tại Lễ tuyên dương

Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” là hoạt động thường niên do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức nhằm tuyên dương các công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo, cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất, làm chủ khoa học và công nghệ; đồng thời động viên, tôn vinh những cá nhân, tập thể có công trình, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu toàn quốc.

28 cá nhân được tuyên dương chụp ảnh cùng lãnh đạo TW Đoàn
28 cá nhân được tuyên dương chụp ảnh cùng lãnh đạo TW Đoàn

28 công trình, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu được tuyên dương đại diện tiêu biểu cho các công trình, sản phẩm sáng tạo của tuổi trẻ cả nước được hình thành và hiện thực hóa từ nhiệt huyết, trí tuệ và khát khao cống hiến của tuổi trẻ.

Những công trình, sản phẩm sáng tạo đã góp phần tiết giảm đáng kể thời gian lao động, chi phí sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, với giá trị làm lợi hàng trăm tỷ đồng.

TRẦN HUỲNH – MINH THÔNG