Đề xuất tặng Cờ thi đua TLĐ Lao động VN cho Công đoàn MDF Quảng Trị

CSVNO – Vừa qua, Khối thi đua Công đoàn số VIII (các công ty sản xuất gỗ và thủy điện, găng tay y tế) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019, tại Đà Nẵng
Ông Võ Việt Ngân tặng hoa chúc mừng đơn vị khối tưởng, khối phó và đơn vị đang cai
Ông Võ Việt Ngân- Phó chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam tặng hoa chúc mừng đơn vị khối tưởng, khối phó và đơn vị đang cai

Hội nghị đã báo cáo sơ bộ tình hình sản xuất kinh doanh cũng như công tác thi đua khen thưởng, chăm lo đời sống cho người lao động của 11 đơn vị trong khối. Nhìn chung, năm 2018 các đơn vị trong khối đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh, trừ các đơn vị mới đi vào hoạt động sản xuất giai đoạn đầu chưa có lợi nhuận.

Qunag cảnh hội nghị được tổ chức tại Đà Nẵng
Qunag cảnh hội nghị được tổ chức tại Đà Nẵng

Cụ thể, tổng doanh thu toàn khối đạt  trên 4 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt gần 200 tỷ đồng, thu nhập bình trên 10 triệu đồng/người/tháng. Các đơn vị tham gia đầy đủ các phong trào văn thể do Tập đoàn và Công đoàn phát động. Công tác chăm lo đời sống cho người lao động và các công tác khác đều được thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn tại đơn vị cơ sở.

Hội nghị cũng đã thông qua kết quả chấm điểm và đề nghị các danh hiệu khen thưởng của các đơn vị trong khối. Theo đó, Công đoàn Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng Trị được đề xuất nhận cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Cờ thi đua CĐ Cao su Việt Nam cho Công đoàn Công ty CP Cơ khí cao su và Công đoàn Công ty cổ phần Gỗ Thuận An.

Ông Võ Việt Ngân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Ông Võ Việt Ngân – Phó chủ tịch Công đoàn Cao su VN phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Các đơn vị cũng đã tiến hành ký kết giao ước thi đua trong khối, bầu khối trưởng là Công ty Cổ phần Gỗ MDF Kiên Giang, khối phó là Công ty CP Gỗ Thuận An.

VŨ PHONG – HOÀNG TUẤN