Công đoàn Cao su VN: Tổ chức quán triệt 2 nghị quyết quan trọng

CSVNO – Trong hai ngày 5 – 6/12, tại Hội trường TCT Cao su Đồng Nai, Công đoàn Cao su VN tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn VN và Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII Công đoàn Cao su VN.
Đồng chí Phan Mạnh Hùng - Ủy viên BCH TLĐĐồng chí Phan Mạnh Hùng - Ủy viên BCH TLĐLĐVN, Thành viên HĐQT  VRG - Chủ tịch Công đoàn Cao suLĐVN, Thành viên HĐQT  VRG - Chủ tịch Công đoàn Cao su quán triệt tại hội nghị
Ông Phan Mạnh Hùng – Ủy viên BCH TLĐ LĐVN, Chủ tịch Công đoàn Cao su VN phát biểu tại hội nghị

Tham dự Hội nghị  có hơn 400 đại biểu là cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc.

Phát biểu khai mạc, ông Phan Mạnh Hùng nhấn mạnh: Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm định hướng cho hoạt động của tổ chức Công đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2023. Tại hội nghị ông Phan Mạnh Hùng cũng  quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Cao su Việt Nam Việt Nam lần thứ VIII, các giải pháp thực hiện trong giai đoạn hiện nay ở cấp cơ sở…

Các đại biểu tham gia hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Ngày 6/12, qua hình thức hội nghị trực tuyến, các đại biểu cũng được nghe ông Bùi Văn Cường – Ủy viên Trung ương Đảng – Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động VN quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn VN nhiệm kỳ 2018-2023 và những điểm mới của Đại hội XII Công đoàn VN. Ông Bùi Văn Cường nhấn mạnh, tổ chức Công đoàn trong giai đoạn hiện nay cần đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động, tất cả để phục vụ tốt nhất cho đoàn viên và người lao động. Vì vậy mỗi cán bộ Công đoàn cần rèn luyện, tu dưỡng để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới với 10 chữ Vàng: “Tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ, chuyên nghiệp, bản lĩnh”.

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung Ương Đảng - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam  tại đầu cầu Hà Nội
Ông Bùi Văn Cường – Ủy viên Trung ương Đảng – Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động VN  quán triệt thông qua điểm cầu trực tuyến tại  Hà Nội

Trong 5 năm qua, Công đoàn VN tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả và hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ do Đại hội Công đoàn VN lần thứ XI đề ra, hoạt động chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được quan tâm thường xuyên.

Công đoàn đã tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động. Hoạt động tuyên truyền giáo dục tạo sức lan tỏa trong tổ chức Công đoàn. Phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển.

Chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2023 kết nạp 2 triệu đoàn viên, thành lập tổ chức cơ sở của Công đoàn ở 100% doanh nghiệp có 25 công nhân lao động trở lên; phấn đấu các doanh nghiệp có 10 lao động trở lên có tổ chức Công đoàn.

Với phương châm “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn; tập trung đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; góp phần xây dựng bảo vệ Tổ quốc”, Đại hội kêu gọi cán bộ, công chức, công nhân, lao động cả nước phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp công nhân, nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo, vượt qua khó khăn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

VŨ PHONG