Khối thi đua ngành gỗ vượt các chỉ tiêu

CSVNO – Ngày 21/11, khối thi đua các đơn vị sản xuất gỗ thuộc VRG tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng.
Sản xuất gỗ. Ảnh: Ngô Thị Thu Ba.
Sản xuất gỗ. Ảnh: Ngô Thị Thu Ba.

Năm 2018, hoạt động sản xuất của các công ty trong khối thi đua ngành gỗ gặp không ít khó khăn do sự cạnh tranh gay gắt của các đơn vị trên địa bàn, nguồn nguyên liệu tuy không thiếu những không rải đều trong năm, chỉ tập trung vào mùa thanh lý. Giá mua vật tư sản xuất tư cao ảnh hưởng đến giá thành.

Bên cạnh đó, một số đơn vị gặp khó khăn trong tiêu thụ và sự cạnh tranh gay gắt về lao động với các doanh nghiệp đứng chân trên cùng địa bàn, đặc biệt là các khu công nghiệp. Trước tình hình đó, lãnh đạo các đơn vị đã quyết liệt triển khai các giải phải nhằm khắc phục khó khăn, tập trung sản xuất và chăm lo tốt đời sống cho NLĐ. Chú trọng giữ vững và mở rộng thị trường tiêu thụ, sản xuất những sản phẩm thị trường cần, thực hành tiết kiệm chi phí trong sản xuất.

Nhờ đó, các chỉ tiêu đề ra của các đơn vị trong khối đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Một số chỉ tiêu tiêu biểu dự kiến đến hết 31/12 thực hiện được như: sản lượng 1.240.390 m3 gỗ, đạt 105 % kế hoạch. Doanh thu 6.785 tỷ, đạt 102% kế hoạch. Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ đạt 106% kế hoạch. Thu nhập của NLĐ đạt 115% kế hoạch.

Bên cạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh thì các đơn vị trong khối thi đua đã thực hiện tốt các hoạt động xã hội từ thiện, an sinh xã hội, tham gia đầy đủ các hoạt động VHVN – TDTT do địa phương và VRG tổ chức. Trong năm 2018, chi phí cho  hoạt động xã hội các đơn vị trong khối gần 350 triệu đồng.

MINH NHIÊN