Sản lượng khai thác Khối miền Trung 2 ước đạt 105%

CSVNO – Ngày 16/11, Khối thi đua Duyên hải miền Trung 2 đã tổng kết công tác thi đua năm 2018 tại Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang-Quảng Nam.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Ông Nguyễn Bá Hùng – TGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang-Quảng Nam thay mặt khối đánh giá tình hình chung hoạt động của Khối trong năm 2018. Nhìn chung trong  năm 2018  các đơn vị trong khối đều gặp khó khăn về sản xuất kinh doanh do tình hình giá cao su giảm và thị trường tiêu thụ cao su gặp khó khăn, chưa ổn định. Đặc biệt là trong khối có đến 3 đơn vị rất khó khăn là Cao su Quảng Nam, Quảng Ngãi, Nam Giang-Quảng Nam có năng suất vườn cây khai thác thấp, dưới 1 tấn/ha/năm nên doanh thu và lợi nhuận thấp.

Tuy nhiên, lãnh đạo các công ty của Khối cũng đã chăm lo đầy đủ đời sống, tiền lương, thu nhập, các chế độ chính sách đối với người lao động…Đồng thời các đơn vị cũng đã đóng góp các quỹ để hoạt động của khối ngày càng tốt hơn. Năm 2018 Khối đã trích nguồn quỹ xây dựng 1 nhà tình mái ấm tình thương cho CBCN Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang-Quảng Nam trị giá 40 triệu đồng.

Trao nhà Mái ấm tình thương cho công nhân Cao su Nam Giang - Quảng Nam.
Trao nhà Mái ấm tình thương cho công nhân Cao su Nam Giang – Quảng Nam.

Năm 2018,  tổng diện tích cao su của khối quản lý là 20.527,24 ha trong đó diện tích cao su khai thác 9.483,06 ha. Ước tính tổng sản lượng mủ khai thác và thu mua đạt 19.590 tấn/18.717 tấn đạt 105%, trong đó thu mua 9.200 tấn. Tổng doanh thu 742,2 tỷ đồng/672,62 tỷ đồng  (đạt 111% ). Lợi nhuận 33,964 tỷ đồng/30,447 tỷ đồng ( đạt 108%). Thu nhập bình quân 4,8 triệu đồng/người/tháng.

Đại diện các đơn vị trong khối chụp ảnh lưu niệm.
Đại diện các đơn vị trong khối chụp ảnh lưu niệm.

Tiêu biểu trong khối là có 2 công ty đạt doanh thu và lợi nhuận cao đó là Công ty CPCS Hòa Bình, doanh thu đạt 186,5 tỷ đồng, lợi nhuận 5,3 tỷ đồng, thu nhập 5,5 triệu đồng/người/tháng, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận doanh thu 464,4 tỷ đồng, lợi nhuận 28,6 tỷ đồng, thu nhập 6,5 triệu đồng/người/tháng.

Khối đã thống nhất xét chọn đề xuất khen thưởng cho 3 đơn vị tiêu biểu nhất là Công  ty CPCS Hòa Bình nhận Cờ thi đua của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận nhận Cờ thi đua của Bộ NN&PTNT, Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Ngãi nhận Cờ thi đua của Tập đoàn.

VĂN THẢO