Khối sản xuất kinh doanh tỉnh Kon Tum: Ký kết 3 nội dung thi đua

CSVNO – Sáng 25/9/2018, tại Công ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray khối thi đua các doanh nghiệp SXKD tỉnh Kon Tum đã tiến hành ký kết giao ước thi đua .
Ông Trương Ly (thứ nhất từ trái sang) đại diện khối trưởng trao tặng cờ thi đua và bằng khen cho các thành viên
Ông Trương Ly – GĐ Công ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray (thứ nhất từ trái sang) đại diện khối trưởng trao tặng cờ thi đua và bằng khen cho các thành viên

Khối thi đua các doanh nghiệp SXKD tỉnh Kon Tum bao gồm 11 đơn vị, trong đó có 3 công ty cao su thuộc VRG là Cao su Chư Mom Ray (khối trưởng), Cao su Kon Tum và Cao su Sa Thầy; 2 đơn vị thuộc Binh đoàn 15 là Công ty 78 và 732; có 4 công ty cà phê trực thuộc Tổng công ty cà phê Việt Nam là Công ty cà phê 704, 734, 731 và Đăk Uy cùng với Công ty nguyên liệu giấy Miền Nam và Công ty Hưng Việt.

Các đơn vị cùng nhau ký kết giao ước thi đua
Các đơn vị cùng nhau ký kết giao ước thi đua

Các đơn vị đã cùng nhau ký kết 3 nội dung thi đua chính gồm: Các chỉ tiêu về phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và cuối cùng là tổ chức triển khai và thực hiện tốt chủ trương, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng.

Các thành viên thảo luận các chỉ tiêu đề ra
Các thành viên thảo luận các chỉ tiêu đề ra

Tại buổi ký kết giao ước thi đua này, UBND tỉnh Kon Tum đã tặng cờ “đơn vị dẫn đầu công tác thi đua” năm 2017 cho khối trưởng là Công ty CP Cao su Sa Thầy, tặng bằng khen cho 2 đơn vị Cao su Kon Tum và Công ty nguyên liệu giấy Niềm Nam.

 VĂN VĨNH