Ban hành Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2018 – 2023

CSVN – Ngày 16/8, VRG công bố Quyết định số 145/QĐ-CSVN về việc ban hành Quy chế phối hợp về mối quan hệ công tác giữa Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ (BTV) Công đoàn CSVN giai đoạn 2018 – 2023.
TGĐ VRG Huỳnh Văn Bảo và Chủ tịch CĐ Cao su VN Phan Mạnh Hùng ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2018 – 2023. Ảnh: Đào Phong
TGĐ VRG Huỳnh Văn Bảo và Chủ tịch CĐ Cao su VN Phan Mạnh Hùng ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2018 – 2023. Ảnh: Đào Phong

Quy chế phối hợp có 4 chương, 17 điều. Theo đó, quy định nhiệm vụ TGĐ Tập đoàn sẽ trao đổi với BTV Công đoàn CSVN để phối hợp thực hiện khi triển khai xây dựng các nội dung, chương trình, biện pháp để thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ chính trị có liên quan đến NLĐ.

TGĐ Tập đoàn tạo điều kiện thuận lợi cho Công đoàn CSVN hoạt động. Hàng năm, TGĐ xem xét hỗ trợ một phần kinh phí cho các hoạt động của CĐ như: thăm hỏi CNLĐ trong dịp Tết Nguyên đán, Trại hè thiếu nhi, Đại hội CĐ CSVN… Khi tiến hành thanh tra, kiểm tra những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của CNVC-LĐ trong Tập đoàn sẽ mời Công đoàn CSVN phối hợp cùng tham gia…

Đối với BTV Công đoàn CSVN, có nhiệm vụ thay mặt BCH Công đoàn CSVN tham gia với TGĐ Tập đoàn để xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn. CĐ có trách nhiệm giáo dục, động viên, vận động CNVC-LĐ thi đua lao động sản xuất, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đặt ra.

BTV Công đoàn CSVN phối hợp với Tập đoàn trong hoạt động kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. CĐ đại diện NLĐ ký kết Thỏa ước lao động tập thể ngành và giám sát thực hiện đầy đủ các điều đã ký kết…

C.Đ