Đảng ủy Cao su Chư Sê: Ban hành 5 kế hoạch lãnh, chỉ đạo trong nửa nhiệm kỳ

CSVNO – Nhằm đánh giá những việc làm được và chưa được trong nửa nhiệm kỳ qua, sáng 30/8, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê đã tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ và đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian còn lại.
Bí thư Đảng ủy Đặng Đức Tri khai mạc hội nghị
Bí thư Đảng ủy Đặng Đức Tri khai mạc hội nghị

Nửa nhiệm kỳ qua, tình hình hoạt động của Đảng bộ công ty cũng bị ảnh hưởng do khó khăn trong việc sản xuất kinh doanh, nhất là tình trạng biến động lao động từ 2.500 người đầu nhiệm kỳ xuống còn hơn 1.200 người, điều này ảnh hưởng lớn đến công tác phát triển Đảng viên trong CNLĐ.

Tuy nhiên, bằng sự cố gắng nỗ lực Đảng ủy luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đảng viên. Đến nay, Đảng ủy công ty đã gửi đi đào tạo dài hạn, bồi dưỡng trung cấp lý luận chính trị 7 người, cao cấp 3 người, sau đại học 4 người. Đặc biệt, trong nửa nhiệm kỳ qua Đảng ủy công ty đã kết nạp được 51 quần chúng ưu tú và chuyển Đảng chính thức cho 63 đồng chí.

Các Đảng viên về tham dự hội nghị
Các Đảng viên tham dự hội nghị

Trong tình hình khó khăn, Đảng ủy công ty đã ban hành được 5 kế hoạch tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy chi bộ nghiêm túc thực hiện chỉ thị theo đúng mục tiêu, yêu cầu và hướng dẫn của Đảng cấp trên. Đảng ủy công ty đã tổ chức quán triệt Nghị quyết của Đảng khóa XII, Nghị quyết các hội nghị lần thứ 4,5,6,7 của BCH TW Đảng, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị. Qua kết quả phân loại tổ chức Đảng, Đảng bộ công ty có trên 90% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 60% cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh.

Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ, Đảng ủy công ty tiếp tục phấn đấu, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ và kế hoạch đã đề ra. Tiếp tục lãnh đạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bồi dưỡng cán bộ kế cận, thực hiện tốt việc chăm lo đời sống, việc làm cho CNV – LĐ; quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động. Dù khó khăn đến đâu cũng nỗ lực hoàn thành mục tiêu kết nạp được 127 Đảng viên như đã đề ra.

VĂN VĨNH