Tháng Chín 2, 2018

Sẽ nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo

CSVN – Hội thao CNVC-LĐ VRG năm 2018 khu vực Tây Nguyên sắp diễn ra. Việc chọn lựa nội dung thi đấu, con người, thời điểm triệu tập đều được các công ty tính toán