Công đoàn Cao su Ea H’Leo kết nạp 54 đoàn viên mới

CSVNO – Vừa qua, Công đoàn Công ty TNHH MTV cao su Ea H’Leo tổ chức Lễ kết nạp 54 đoàn viên mới là những công nhân lao động vừa vào làm việc tại Đội sản xuất cao su Đliê Yang.
Trao quyết định kết nạp cho các đoàn viên.
Trao quyết định kết nạp cho các đoàn viên.

Trong thời gian vào làm việc tại đơn vị, các công nhân lao động được cán bộ công đoàn tuyên truyền, giải thích về các quyền lợi, nghĩa vụ của đoàn viên công đoàn. Vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn trong công tác chăm lo bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động.

Hiểu được tầm quan trọng của tổ chức công đoàn, 54 công nhân lao động mới vào làm việc tại đội sản xuất cao su Đliê Yang tình nguyện làm đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Trương Công Lực – Chủ tịch công đoàn Công ty giải thích cho các công đoàn viên mới biết quyền lợi và nghĩa vụ một công đoàn viên phải làm khi tham gia tổ chức tại Công ty. Ông mong muốn các công đoàn viên mới ra sức luyện rèn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tham gia hăng hái, sôi nổi, nhiệt tình các phong trào đơn vị phát động.

Tại buổi Lễ, đại diện cho 54 đoàn viên mới được kết nạp, đoàn viên Nguyễn Thị Hằng – tổ 4, đội sản xuất cao su Đliê Yang cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi để bản thân được đứng vào tổ chức công đoàn. Đồng thời hứa, sẽ chấp hành tốt Điều lệ công đoàn, thực hiện tốt nghĩa vụ của công đoàn viên, cố gắng học tập và công tác tốt, đoàn kết, tích cực tham gia các hoạt động của Công đoàn phát động, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Tại buổi Lễ, ông Trương Công Lực – Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV cao su Ea H’Leo tặng hoa chúc mừng và trao quyết định kết nạp đoàn viên mới cho 54 công nhân lao động.

TRƯỜNG NGỮ