Tập huấn kỹ năng soạn thảo văn bản cho cán bộ Công đoàn

CSVNO – Nhằm mục đích tăng cường thông tin báo cáo hai chiều giữa Công đoàn Cao su Việt Nam (CĐ CSVN) và các đơn vị trực thuộc, ngày 19/7 CĐ CSVN đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn kỹ năng soạn thảo văn bản cho cán bộ công đoàn.
 Lớp học tại điểm cầu Cơ quan Công đoàn Cao su Việt Nam
Buổi tậ p huân  tại điểm cầu Cơ quan Công đoàn Cao su Việt Nam

Buổi tập huấn nhằm tập huấn cho đội ngũ cán bộ công đoàn hiểu rõ những quy định về thẩm quyền, thể thức, cách thức về soạn thảo, ban hành các loại văn bản, đặc biệt là các văn bản trong hệ thống tổ chức công đoàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn trong toàn ngành.

Các học viên tham gia lớp học tại điểm cầu Cơ quan Công đoàn Cao su Việt Nam
Các học viên tham gia tập huấn tại điểm cầu Cơ quan Công đoàn Cao su Việt Nam

Buổi tập huấn là một trong chuỗi những hoạt động hưởng ứng Tháng công nhân của Công đoàn Cao su Việt Nam, nhằm bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho cán bộ công đoàn cơ sở. Hội nghị diễn ra trong 1 ngày , và được hướng dẫn bởi Thạc sĩ  TrầnThị Thu Hương – Giảng viên Trường cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II.  Hình thức tổ chức tập huấn trực tuyến, tại 9 điểm cầu có các đơn vị công đoàn trực thuộc, từ Tp. HCM, Mền Đông, Miền Trung, Tây Nguyên và Miền Bắc.

VŨ PHONG