Họp HĐQT VRG lần 3: Thông qua nhiều nội dung quan trọng

CSVNO – Quy chế tổ chức và hoạt động HĐQT Tập đoàn; Quyết định phân công nhiệm vụ trong HĐQT; Quy chế công bố thông tin; kết quả SXKD 6 tháng đầu năm…, đó là những nội dung quan trọng được thông qua tại kỳ họp lần 3 năm 2018 Hội đồng quản trị VRG – Công ty cổ phần, ngày 6/7.
Quang cảnh kỳ họp lần 3 HĐQT VRG - Công ty cổ phần. Ảnh: Đào Phong
Quang cảnh kỳ họp lần 3 HĐQT VRG – Công ty cổ phần. Ảnh: Đào Phong

Kỳ họp HĐQT lần 3 đã thông qua nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, đã thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động HĐQT Tập đoàn; thông qua Quyết định phân công nhiệm vụ trong HĐQT; Quy chế công bố thông tin của Tập đoàn. Đặc biệt, HĐQT VRG đã thông qua 9 nội dung ưu tiên cần thực hiện của HĐQT trong nhiệm kỳ hoạt động.

Theo đó, có một số nội dung đáng chú ý như sau: Tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nội dung đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã biểu quyết thông qua, đảm bảo hoạt động của Tập đoàn đúng pháp luật, phù hợp Điều lệ hoạt động Tập đoàn; tập trung xây dựng, hoàn chỉnh các quy định, quy chế phù hợp với mô hình công ty cổ phần ngay sau ĐHĐCĐ lần đầu; sớm thực hiện thủ tục đăng ký công ty đại chúng, thực hiện lưu ký chứng khoán.

TGĐ VRG Huỳnh Văn Bảo báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Đào Phong
TGĐ VRG Huỳnh Văn Bảo báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Đào Phong

Ngoài ra, VRG sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả lĩnh vực khai thác, chế biến và tiêu thụ cao su, thúc đẩy phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất các sản phẩm công nghiệp cao su, đẩy mạnh hiệu quả hoạt động các nhà máy sản xuất gỗ, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Bên cạnh đó, VRG còn ưu tiên xây dựng và phát triển thương hiệu “Cao su Việt Nam”; tập trung phát triển theo hướng bền vững, bảo đảm các tiêu chuẩn quốc tế, nhất là lĩnh vực môi trường, quản lý rừng bền vững, tăng cường hợp tác quốc tế…

Phấn đấu đưa VRG là công ty đại chúng quy mô lớn, hoạt động hiệu quả trên sàn chứng khoán, duy trì giá trị cổ phiếu của Tập đoàn theo hướng phù hợp với thị trường, sớm niêm yết cổ phiếu Tập đoàn trên Sàn giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HOSE) trong thời gian sớm nhất.

Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2018 của VRG, tổng doanh thu ước đạt 9.737 tỷ đồng. Trong đó, tổng doanh thu của Công ty mẹ – Tập đoàn ước đạt 1.736 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 2.105 tỷ đồng, trong đó tổng lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ – Tập đoàn ước đạt 1.441 tỷ đồng. Nộp ngân sách ước đạt 1.000 tỷ đồng. Tạo việc làm cho 92.764 lao động, ước thu nhập bình quân trên 5,2 triệu đồng/người/tháng.

ANH QUÂN