Kế hoạch và Điều lệ thi đấu Hội thao 2018

[pdf-embedder url=”http://tapchicaosu.vn/wp-content/uploads/2018/06/2018-370-KHLT-CDCS.pdf”] [pdf-embedder url=”http://tapchicaosu.vn/wp-content/uploads/2018/06/2018-DIEULETHIDAU.pdf”]

[pdfviewer]http://tapchicaosu.vn/wp-content/uploads/2018/06/2018-370-KHLT-CDCS.pdf[/pdfviewer]

[pdfviewer]http://tapchicaosu.vn/wp-content/uploads/2018/06/2018-DIEULETHIDAU.pdf[/pdfviewer]