Góp sức cho con đường lên đồi cao su

CSVNO – Đến mùa mưa các công nhân khai thác đi lên đồi cạo mủ rất vất vả do đường dốc dễ trơn trượt. Để chuẩn bị cho mùa cạo mới, với mong muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ và vượt kế hoạch được giao, các đoàn viên Công đoàn và Đoàn Thanh niên tổ 1 và tổ 2 thuộc Nông trường cao su Nậm Tăm, Công ty CPCS Lai Châu đã tham gia nhiệt tình, hăng say làm con đường đi lên đồi được dễ dàng.
Đoàn viên Công đoàn và Đoàn Thanh niên hăng hái  cải tạo con đường.
Đoàn viên Công đoàn và Đoàn Thanh niên hăng hái cải tạo con đường.
Phụ nữ cũng vào việc chẳng kém đàn ông, với mong muốn người công nhân được đi lại dễ dàng.
Phụ nữ cũng vào việc chẳng kém đàn ông, với mong muốn người công nhân được đi lại dễ dàng.
Con đường đã được hoàn thành, xe máy có thể đi lại dễ dàng.
Con đường đã được hoàn thành, xe máy có thể đi lại bon bon.
Từ nay người công nhân tổ 1 và tổ 2 thuộc Nông trường cao su Nậm Tăm có thể lên lô dễ dàng.
Từ nay người công nhân tổ 1 và tổ 2 thuộc Nông trường cao su Nậm Tăm có thể lên lô thuận lợi hơn.

MAI LIÊN