Ông Đặng Công Thoại giữ chức Chủ tịch HĐQT Cao su Sa Thầy

CAVNO – Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CPCS Sa Thầy ngày 5/6, các cổ đông đã biểu quyết bầu ông Đặng Công Thoại – Phó TGĐ công ty tham gia HĐQT và giữ chức danh Chủ tịch HĐQT.
Ông Hà Văn Khương (thứ 4 từ phải sang)_TV HĐQT Tập đoàn CNCS VN. Chúc mừng ông Đặng Công Thoại (thứ 3 từ trái sang) và HĐQT công ty CPCS Sa Thầy
Ông Hà Văn Khương (thứ 4 từ phải sang) – TV HĐQT VRG chúc mừng ông Đặng Công Thoại (thứ 3 từ trái sang) và HĐQT Công ty CPCS Sa Thầy

Các cổ đông cũng đánh giá tổng kết công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, rút ra những kinh nghiệm từ thực tiễn sản xuất, thảo luận một số nội dung cần thiết trong công tác chỉ đạo để thực hiện kế hoạch VRG giao trong năm 2018.

Trong năm 2017, mặc dù gặp rất nhiều bất lợi từ các yếu tố khách quan, nhưng từ Nghị quyết chỉ đạo tại Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị và linh động của Ban điều hành, công ty đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm, các chỉ tiêu kế hoạch đều hoàn thành và vượt, đời sống người lao động được đảm bảo, các khoản lương và chế độ chính sách của người lao động được thực hiện đầy đủ, đúng quy định của Nhà nước, người lao động yên tâm công tác.

Ông Đặng Công Thoại _ Chủ tịch HĐQT công ty (bên trái) tặng hoa cho ông Nguyễn Minh Khang _ nguyên Chủ tịch HĐQT công ty
Ông Đặng Công Thoại – Chủ tịch HĐQT công ty (bên trái) tặng hoa cho ông Nguyễn Minh Khang – nguyên Chủ tịch HĐQT công ty

Đặc biệt, tại Đại hội lần này, các cổ đông đã biểu quyết thông qua mức chia cổ tức từ lợi nhuận sản xuất kinh doanh năm 2017. Đây là lần đầu năm sau 10 năm thành lập, công ty đưa vườn cây vào khai thác, kinh doanh, có lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức cho các cổ đông, đánh dấu mốc phát triển vững mạnh của công ty.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Hà Văn Khương – TV HĐQT VRG, đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của tập thể người lao động toàn công ty trong thời gian qua, ghi nhận sự nhạy bén trong công tác chỉ đạo của HĐQT, linh động trong điều hành sản xuất của Ban điều hành để công ty luôn ổn định và phát triển. Ông Khương cũng chỉ đạo lãnh đạo công ty cần xây dựng nhiều giải pháp từ chăm sóc vườn cây, khai thác đến công tác quản trị để cùng với Tập đoàn tiếp tục khẳng định thương hiệu khi chuyển qua hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần.

Phát biểu ra mắt nhận nhiệm vụ, ông Đặng Công Thoại đã cảm ơn sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo và tín nhiệm của các cổ đông, hứa cố gắng cùng với HĐQT và Ban điều hành, tiếp tục có nhiều quyết sách trong công tác chỉ đạo, điều hành để công ty luôn ổn định và phát triển tại vùng biên giới tỉnh nhà, đời sống người lao động ngày một ổn định và phát triển cao, góp phần nhỏ vào thành công chung của VRG.

                                                                                                ÁNH NGỌC