Cao su Chư Mom Ray quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu 2018

CSVNO – 4 nông trường trực thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray cùng ký kết 3 nội dung quan trọng quyết tâm thi đua  thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nội dung đã được Hội nghị người lao động đề ra vào sáng 17/5 tại NT Mo Rai 2.
Lãnh đạo 4 NT cùng nhau thảo luận trước khi ký kết
Lãnh đạo 4 NT cùng nhau thảo luận trước khi ký kết

Theo đó, các đơn vị cùng nhau thi đua, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thực tốt chính sách xã hội, giải quyết việc làm và chăm lo tốt đến đời sống cho CB.CNV và người lao động. Nghiêm túc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng thông qua các phong trào phát động, tìm kiếm và nhân rộng những gương CN điển hình, tiên tiến làm hạt nhân trong phong trào thi đua lao động.

Cùng nhau ký kết 3 nội dung thi đua
Ký kết 3 nội dung thi đua

GIA LINH